22 februari 2020
onsdag, 14 augusti 2019 12:12

Riksbyggen ökar satsningen på hyrköp

Skrivet av 

 

Riksbyggens Brf Branddammen i Bandhagen blir Riksbyggens andra projekt där hyrköp av bostadsrätt kommer att erbjudas.

 


Brf Branddammen i Bandhagen, nära Högdalens centrum i Stockholm, blir Riksbyggens andra projekt där hyrköp av bostadsrätt kommer att erbjudas. Efter ett framgångsrikt första test i Brf Brandstationen i Järfälla kommer nu 7 av Brf Branddammens totalt 70 bostadsrätter att kunna hyrköpas. Hyrköp vänder sig till unga vuxna upp till 35 år.

 

Bostadsbrist, långa kötider till hyreslägenheter och amorteringskrav tvingar allt för många unga svenskar till otrygga och dyra andra- eller tredjehandskontrakt. I landets två största städer med de största grupperna av unga vuxna, Stockholm och Göteborg, saknar 80-90 procent av ensamboende unga möjlighet att köpa en nybyggd enrumslägenhet.

 

– Unga vuxna har en väldigt svår situation på bostadsmarknaden och under förra året startade Riksbyggen ett pilottest med Hyrköp av bostadsrätt som en möjlig dellösning på problematiken. Intresset har varit väldigt stort och modellen har visat sig fungera i praktiken. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan utöka satsningen på Hyrköp, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

 

I Bandhagen planerar Riksbyggen att uppföra ett 15-våningshus med 70 bostadsrätter, framförallt tvåor och treor men också ettor och fyror. Det blir ett bekvämt boende nära Högdalens centrum och tunnelbanestation.

Hyrköps-modellen i korthet:

1. Den boende får hyra lägenheten med option att köpa den som bostadsrätt inom fem år.

2. Vänder sig till unga vuxna upp till 35 år.

3. Hyran ska motsvara nyproduktionshyra på aktuell ort.

4. Överlåtelsepriset från Riksbyggen till den boende motsvarar ursprunglig insats, med en årlig uppräkning motsvarande konsumentprisindex.

5. Hyrköp kommer i första hand att erbjudas medlemmar i Riksbyggen Förtur, därefter andra intressenter.

6. Max tio procent av lägenheterna i en bostadsrättsförening kommer att erbjudas med hyrköp.

 

Riksbyggen har under lång tid arbetat för att underlätta för unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Tidigare i år har Riksbyggen även arbetat fram ett förslag om ett statligt Ungbolån efter en CSN-liknande modell. Förslaget skulle kunna göra stor skillnad för dagens unga vuxna på en bostadsmarknad som för många riskerar att bli en fattigdomsfälla.

 

Genom Ungbolånet skapas en möjlighet för unga att investera i ett eget boende till en rimlig kostnad. Ungbolånet kommer att ge många unga vuxna ett tryggt inträde på bostadsmarknaden långt tidigare än vad dagens villkor ger möjlighet till, säger Mårten Lilja.