20 februari 2020
fredag, 16 augusti 2019 10:17

CA Fastigheter hyr ut 3.500 kvm i Gasverket

Skrivet av 

 

Översiktsbild över Gasverksområdet i Hjorthagen. Gasverksområdet genomgår en omfattande omvandling. CA Fastigheters beräknar projektkostnaden i Gasverksområdet till cirka 4 Mdr kr. Foto: L. Johansson, Stockholms stad

 

 

 

 

 

 

 

Så här kan hotellet i Gasverksområdet komma att se ut år 2024. Illustration: CA Fastigheter.

 

 

 

Den ena gasklockan ägs av CA Fastigheter och den andra Stockholms stad. Produktionen av gas i Hjorthagen lades ned år 2011.

 

 


Vid årsskiftet 2020/2021 flyttar Berghs in Hus 8/Reningshuset, en fastighet om cirka 3.500 kvm.

 


CA Fastigheter köpte Gasverksområdet i Hjorthagen av JR Kvartersfastigheter i augusti 2016. Sedan dess har ett intensivt planeringsarbete pågått. Nu har Berghs School of Communication valt att satsa på en egen profilbyggnad i Gasverket i Norra Djurgårdsstaden när utbildningsföretaget flyttar in i Hus 8/Reningshuset, en fastighet om cirka 3.500 kvm. Området går från stängd industri till öppen stad och växer nu fram med en kombination av kommersiella, kulturella och kreativa näringar.

 

Berghs får en egen fastighet som rymmer hela deras utbildningsverksamhet, kontor, ett publikt café och samt en större eventlokal. Berghs sitter idag på Riddargatan i Stockholm och väljer Gasverket som sin nästa destination med inflyttning planerad till årsskiftet 2020/2021.

 

CA Fastigheter har lyckats göra flera omfattande uthyrningar tidigare. Redan i höst kommer man i Gasverket kunna träna i Klätterverkets nya hall i Hus 7/Mätarhuset, handla i Systembolagets butik i Hus 20/Maskinhuset och där även Bobergsskolan öppnar.

 

Nu på lördagen den 24 augusti mellan kl. 11-16 bjuder CA Fastigheter och Stockholms stad in till Gasverksdagen genom att öppna västra delen av Gasverksområdet för intresserade. Klätterverket visar upp sin verksamhet och sina lokaler.

 

– Gasverket är snart en levande och innovativ plats präglad av en hög ambitionsnivå i såväl arkitektur som innehåll. Berghs är en viktig hub inom kommunikation, som aktivt bjuder in till inspirerande föreläsningar, samtal och events – med andra ord den perfekta hyresgästen för Gasverket, säger Gasverkets projektansvarige Anders Nyström.

 

– För vår del är tillgänglighet viktig, och vi har letat efter ett nytt hem med cykelavstånd och bra kollektivtrafik. Andra kriterier är en dynamisk miljö, ett hållbarhetsperspektiv (människa och miljö) samt möjligheten att utveckla Berghs, säger Camilla Wallander, vd för Berghs.

 

– Med hyresgäster som Berghs säkerställer vi att platsens energi kommer att finnas kvar, om än i förändrad form. Gasverket har öppet hus 24 augusti och välkomnar att besöka området. Det kommer även öppnas upp för idémöten under nästa år för att bjuda in till att skapa en levande mötesplats, säger CA Fastigheters regionchef Pernilla Claesson.

 

CA Fastigheter AB ingår i Claesson & Anderzén AB koncernen. Bolaget bedriver främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling i eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar cirka 0,7 miljoner kvm, är indelad i tio regioner. Huvudkontoret finns i Kalmar. Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.

 

Berghs School of Communication har en verksamhet som  fungerar som en hub inom kommunikation. Årligen utbildar företaget närmare 3.000 kursdeltagare och studenter samt skräddar utbildningar till ett 90-tal företag tillsammans med 800 yrkesverksamma lärare och handledare.