5 april 2020
onsdag, 21 augusti 2019 10:34

Skanska bygger Hamnbanan på Hisingen för 1,3 Mdr

Skrivet av 

 

Godsjärnvägen Hamnbanan, etapp Eriksberg-Pölsebo i Göteborg, omfattar en sträcka om 1.900 meter, varav 1.100 meter är i tunnel.

 


Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga dubbelspår till godsjärnvägen Hamnbanan, etapp Eriksberg-Pölsebo, i Göteborg. Kontraktet är värt cirka 1,3 Mdr kr, vilket inkluderas i Skanska Sveriges orderingång för det tredje kvartalet 2019.

 

Utbyggnaden är en sträcka om 1.900 meter, varav 1.100 meter i tunnel, norr om det befintliga enkelspåret. I projektet ingår även anläggning av provisoriska spår för trafikomledning, rivning av befintlig anläggning inklusive en bro, omfattande ledningsomläggningar, nya gång- och cykelvägar, ny fotbollsplan samt nytt klubbhus åt Eriksbergs IF.

 

Enligt Trafikverket ska det nya dubbelspåret vika av från nuvarande spår efter Nordviksbron. Därefter går det i en cirka1 km lång tunnel, fortsätter igenom Bratteråsberget, vidare under Krokängsparken för att mynna ut vid Pölsebo. Här ansluter spåren till nuvarande spår. Pölsebo bangård, de gamla spåren och bron över Säterigatan rivs.

 

Skanska planerar byggstart till hösten 2019 och hela projektet ska vara färdigställt under 2024.