25 februari 2020
torsdag, 22 augusti 2019 09:14

Magnus Molin, ny vd för EM Fastighetsförvaltning

Skrivet av 

 


Rekryteringen av Magnus Molin (bilden) innebär att han blir ny vd för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB. Han gör sin första arbetsdag i början av november. Magnus Molin har en bred erfarenhet av att leda tjänsteföretag och han kommer närmast från Intertek där han arbetat som vd sedan år 2016. Han efterträder Jan Egenäs som arbetar som tillförordnad vd sedan februari.

 

– Vi arbetar ständigt med att förbättra servicen till våra förvaltningskunder och hyresgäster. Magnus Molins kundfokus och hans erfarenhet av att bygga skalbara kvalitetssystem i växande organisationer kommer att bli mycket värdefulla för att ta Einar Mattsson Fastighetsförvaltning till nästa steg, säger Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk.

 

– Det var det långsiktiga perspektivet på fastigheter och relationen till kunderna som lockade mig. Jag ser fram emot att utifrån det få utveckla befintliga förvaltningstjänster, stärka servicen och locka fler fastighetsägare att välja Einar Mattsson Fastighetsförvaltning som leverantör, säger tillträdande vd Magnus Molin.

 

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB är koncernens förvaltningstjänstebolag som förvaltar cirka 15.600 bostäder till ett värde om 58 Mdr kr. Bolaget förvaltar såväl Einar Mattssons 5.600 egna bostäder som bostäder för andra fastighetsägare med målet att ständigt utveckla fastighetsvärden för sina kunder. De andra verksamheterna i koncernen utgörs av fastigheter, byggproduktion, projekt och övriga investeringar.