21 februari 2020
torsdag, 22 augusti 2019 12:16

Oscars förlust ökade till 121 Mkr

Skrivet av 

 

Det är fortsatt tufft för vd Oscar Engelbert.

 


Oscar Properties fortsätter att göra stora förluster. För första halvåret steg förlusten till –121,4 Mkr (–69,7) samtidigt som antalet sålda bostäder minskade till 21 (34). Efter flera år med ett stort antal anställda minskar detta antal nu till 104 medarbetare (151) vid periodens slut som dock säljer alltför få bostäder. Nu i augusti har antalet anställda reducerats till 54. Att det egna kapitalet sjunker i koncernen är fortfarande oroande.

 

Vid periodens slut minskade det egna kapitalet till 895 Mkr (1.470 Mkr). Koncernens tillgångar minskade till 3.229 Mkr (4.468), framförallt beroende på att värdet på projektfastigheter och dess upparbetade intäkter minskade. Skulderna minskade till 2.334 Mkr (2.998) med en soliditet som sjönk till 28 procent (33).

 

Framtiden för Oscar Properties är minska kostnaderna med att fortsätta att friställa personal eftersom antalet sålda bostäder är svagt, även om antalet bokade bostäder ökade under perioden till 68 (26). Därutöver måste bolaget finna fler delägare i bolagets stora projektportfölj om cirka 2.400 bostäder, exklusive pågående nyproduktion och konvertering om totalt 914 bostäder.

 

Men vd Oscar Engelbert är fortsatt positivt trots det svaga resultatet då han i rapporten säger:

– Under perioden har Oscar Properties verkligen visat att vi är ett bolag som klarar mycket mer än att bara utveckla nyskapande och attraktiva bostadsprojekt. För parallellt med att fortsätta att utveckla vår kärnverksamhet, exempelvis genom att ta Gasklockan steg närmare förverkligande har vi också visat att vi på ett strukturerat sätt kan ta oss an arbetet med att förstärka bolagets kapitalbas. Inte bara genom att utveckla flera affärsområden utan faktiskt också samtidigt som vi accelererar åtgärderna för att spara pengar. Räknar man bort den goodwillnedskrivning – en engångskostnad – vi gör för det nu nedlagda byggbolaget är det till och med så att rörelseresultatet hamnar på 33 Mkr plus. SF