25 februari 2020
fredag, 23 augusti 2019 09:53

Vacse tecknar 25-årigt hyresavtal med KB

Skrivet av 

 

Vacses fastighet Rölunda 1:6 i Bålsta, om 11.7000 kvm, inrymmer Statens Biblioteksdepå (SBD) som magasinerar delar av Kungliga Bibliotekets samlingar. Nu ska fastigheten få en tillbyggnad om 4.000 kvm.

 


Vacse uppför en tillbyggnad om cirka 4.000 kvm av befintlig fastighet i Bålsta om cirka 11.700 kvm, i Håbo kommun, där Kungliga biblioteket (KB) har tecknat ett 25-årigt hyresavtal. Entreprenör för projektet, som upphandlats enligt LOU, kommer att vara Veidekke Entreprenad AB.

 

Regeringen lämnade vid sitt sammanträde den 4 juli sitt medgivande till att ingå ett 25-årigt hyresavtal för en tillbyggnad av KB:s arkivlokaler i Bålsta.

 

Vacses fastighet Rölunda 1:6 i Bålsta inrymmer Statens Biblioteksdepå (SBD) som magasinerar delar av Kungliga Bibliotekets samlingar. Här förvaras bland annat dagstidningar från år 1851. Hela fastigheten hyrs av Kungliga Biblioteket som disponerar en yta som för närvarande omfattar cirka 11.700 kvm. Byggnaderna på fastigheten är uppförda under 50-, 60- och 70-talet och har renoverats och anpassats fortlöpande.

 

Byggstart för tillbyggnaden av Rölunda 1:6 sker inom kort och den beräknas vara färdighetsställd under fjärde kvartalet 2020.

 

– Det känns mycket glädjande, både över det nära samarbete som Vacse har med KB och som nu vill utöka sin verksamhet i våra lokaler samt över det kommande samarbetet Veidekke som är en för oss ny samarbetspartner, säger Fredrik Linderborg, vd för Vasce.

 

Koncernen Vacse gjorde ett resultat om 318 Mkr för helåret 2018. Det egna kapitalet var 3,1 Mdr kr och tillgångarna cirka 6,2 Mdr kr. SF