25 februari 2020
fredag, 23 augusti 2019 17:42

Catella ökade resultatet till 226 Mkr

Skrivet av 

 

Knut Pedersen, vd och koncernchef för Catella.

 

 


För första halvåret steg Catellas intäkter till 1.142 Mkr (1.046.)  Rörelseresultatet ökade till 226 Mkr (200). Under perioden minskade bolagets egna kapital till 1.544 Mkr (1.588), samtidigt som det förvaltade kapitalet steg till 202,0 Mdr kr (176,0). Av intäkterna var 270 Mkr (270) inom corporate finance, 871 Mkr (781) inom asset management och 446 Mkr (338) inom property management. Antalet anställda i koncernen minskade till 646 (662).

 

De totala intäkterna under andra kvartalet 2019 uppgick till 688 Mkr, en ökning med 14 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Andra kvartalet 2019 var ur ett historiskt perspektiv ett av Catellas starkaste kvartal intäkts- och rörelseresultatsmässigt. Rörelseresultatet uppgick till 164 Mkr, vilket motsvarar en ökning om 38 procent i jämförelse med andra kvartalet 2018. De historiska satsningar som Catella har genomfört, har varit ett fokus på att växa med förvaltat kapital.

 

I det andra kvartalet har både fasta intäkter ökat och där potentialen som finns i Catellas intäktsmodell i form av rörliga intäkter har slagit igenom. Detta trots uteblivna rörliga intäkter inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds.

 

I en kommentar till halvårsrapporten säger vd Knut Pedersen:

Catellas fokus börjar nu generera tydliga resultat och vi ligger rätt positionerade på våra marknader. Trots en komplicerad omvärld ser jag med stor tillförsikt emot fortsatta framgångar för Catella kommande kvartal och år.

 

På börsen steg aktien efter den positiva rapporten med 9,5 procent till 28,80 kr som senast betalt. SF