20 februari 2020
måndag, 02 september 2019 10:56

AL i ny stor satsning i Slakthusområdet

Skrivet av 

 

Gruppen bakom Nobelbergets konsert- och klubblokaler hyr drygt 2.000 kvm i fastigheten Fållan i Slakthusområdet. Fållan öppnar den 8 november i höst.

 

 Atrium Ljungberg har tecknat ett hyresavtal med gruppen bakom Nobelbergets konsert- och klubblokaler. Avtalet omfattar drygt 2.000 kvm i fastigheten Fållan i Slakthusområdet. Fållan kommer att fungera som en venue för konserter, klubbar och scenkonstprojekt. Det planeras även för en sommarscen i Förbindelsehallen, med en publikkapacitet upp till 3 500 personer. Öppning av Fållan sker den 8 november.

 

I juni 2019 tillträdde Atrium Ljungberg de första lokalerna om 51.000 kvm i Slakthusområdet efter en affär med Stockholms stad. Området ska bli en ny dynamisk stadsdel och en mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser. De nya evenemangslokalerna kommer ha en central roll i områdets utveckling. Fållan och Förbindelsehallen blir bryggan till en permanent kulturarena med förväntad öppning år 2023.

 

Nattlivet i Stockholm har under våren fått stor uppmärksamhet då flertalet spelställen hotats eller tvingats stänga ner. Det rådande läget har bland annat resulterat i att många turnerande mellanstora artister valt bort Sverige eftersom det är brist på passande fysiska scener. Detta vill Atrium Ljungberg och Stockholm Stad, tillsammans med kulturaktörerna bakom Nobelberget ändra på.

 

– Slakthusområdet ska bli Stockholms nya mötesplats för mat, kultur och upplevelser där vi vill se ett brett och varierat kulturutbud. Redan idag finns där ett antal aktörer som driver verksamheter inom konsert, klubb och konst men det råder fortfarande stor brist på lite större scener, säger Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg. Närheten till event och konsertytor är också något vi ser en stor efterfrågan på från många av de företag som är intresserade av att hyra lokaler i Slakthusområdet.

 

– Stockholm ska vara en modern, växande, dynamisk och attraktiv storstad i världsklass och därför behöver vi säkra att staden fortsatt har ett levande musik- och nattliv. Att flera live- och kulturscener tvingats stänga är förödande för stockholmarnas musik- och kulturliv men även för stadens attraktionskraft, jobb och trygghet. När Stockholm växer måste vi därför planera in kulturen från början och förväntningarna på just Slakthusområdet är höga. Det ska bli kul att se den här utvecklingen ta fart på riktigt och jag hoppas fler fastighetsägare ser hur kulturaktörer höjer attraktiviteten och värdet på ett område, säger kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C).


Fakta om  Slakthusområdet
I augusti 2018 tecknade Atrium Ljungberg en avsiktsförklaring med Stockholms stad om att både förvärva befintliga fastigheter och att teckna avtal om markanvisningar i Slakthusområdet. Förvärv av befintliga fastigheter görs vid två tillfällen, där tillträde för 51.000 kvm uthyrbar area skedde i juni 2019. Bolaget har även en option om att förvärva ytterligare 32.000 kvm uthyrbar area efter att en ny detaljplan vunnit laga kraft. Dessutom innefattar affären ytterligare optioner, där Atrium Ljungberg ges möjlighet att avropa markanvisningar om cirka 100.000 kvm BTA. Förvärven och utvecklade markanvisningar uppgår totalt till cirka 200.000 kvm BTA och den totala investeringen uppgår till cirka 8 Mdr kr under perioden 2019–2030.