29 januari 2020
fredag, 06 september 2019 11:03

KPA Pension rekordköper Brädstapeln 16 för 4,3 Mdr

Skrivet av 

 

Trygg-Hansa-huset är ett byggnadskomplex i kvarteret Brädstapeln, fastigheterna Brädstapeln 13, 15, 16 på Fleminggatan 18-20 på Kungsholmen i Stockholm, uppfört 1972–1977 som huvudkontor för den nybildade försäkringskoncernen Trygg-Hansa efter ritningar av Anders Tengbom och Stefan Salamon.

 

 

 
Areim köpte Trygg-Hansa-huset i januari 2014 av SEB Trygg Liv som då sålde fastigheten för cirka 2 Mdr kr. Fastigheten, som har stora utvecklingsmöjligheter, har genomgått större uppgraderingar. På bilden syns ett utbyggnadsförslag av Brädstapeln sett från Scheelegatan-Fleminggatan.

 


Ett utbyggnadsförslag av Brädstapeln sett från Barnhusbron.

 

 

 


Britta Burreau, vd för KPA Pension.

 

 

 

Lars Johnsson, fastighetsdirektör för Folksamgruppen.


KPA Pension, som är en del av Folksamgruppen, förvärvar kontorsfastigheten Brädstapeln 16 av Areim för 4,3 miljarder kronor. Det är den tredje största fastighetsaffären som hittills gjorts i Sverige.

Förvärvet av Brädstapeln 16 är en långsiktig investering som hjälper KPA Pension att förvalta kundernas pensionspengar tryggt och etiskt. Brädstapeln 16 är en stor kontorsfastighet på östra Kungsholmen som uppfördes 1975 för Trygg Hansa. Byggnaden innehåller 36.700 kvm uthyrningsbar area. Östra Kungsholmen är en attraktiv delmarknad på hyresmarknaden med sin närhet till alla slags kommunikationer, inte minst Stockholms central. Fastigheten byter ägare per den första november 2019.

– Vi är glada över att kunna förvärva en stor och riktigt bra fastighet i ett bra område i Stockholm där efterfrågan på kontorshyresmarknaden är mycket god och kommer att stärkas ytterligare framöver. Förvärvet ligger helt i linje med strategin att öka andelen fastigheter i KPA Pensions kapitalportfölj, säger Lars Johnsson, fastighetsdirektör för Folksamgruppen.

– Genom förvärvet ökar KPA Pensions fastighetsandel i kapitalportföljen från 7,0 till 9,2 procent, vilket är en del i den långsiktiga strategin att vara ledande tjänstepensionsbolag med bäst avkastning till anställda och arbetsgivare i kommuner och regioner, säger Britta Burreau, vd för KPA Pension.

 


– Brädstapeln 16 är ett utmärkt exempel på den typ av fastighetsinvestering som Areim letar efter. Ett projekt där vi kan vi bidra till stadsutvecklingen i Stockholm och lämna efter oss något som vi är stolta över. I vår affärsmodell ingår det att lämna över ägandet av våra projekt till en ägare som kommer att fortsätta förvalta fastigheten på ett ansvarsfullt och tidsenligt vis. Vi är mycket glada över att det är KPA Pension i detta fall, säger Therese Rattik, vd för Areim.

 


- Att utveckla och förädla fastigheten Brädstapeln 16 har varit ett fantastiskt intressant och kul projekt. En av framgångsfaktorerna har varit mycket goda samarbeten med såväl Stockholms stad, anlitade konsulter och våra entreprenörer. Vi har skapat förutsättningar för ett nytt landmärke i Stockholm. Dessutom öppnar vi upp byggnaden som tidigare varit exkluderande för allmänheten och gör den mer publik. Med butiker, träningscenter och restauranger skapar vi flöden efter kontorstid som kommer bidra positivt till tryggheten i området. Den nya servicen kommer att vara bra för såväl boende som de som arbetar i området, säger Erik Ullsten, fastighetsansvarig på Areim.

 

I en kommentar kan sägas att Folksam och Areim gjorde en affär om 550 Mkr då Folksam i december 2016 köpte Lysbomben 6 av fastighetsfonder förvaltade av Blackstone och Areim. Lysbomben 6 var då uthyrd på ett 25-årigt avtal till Riksarkivet. Se länk.

 

Brädstapeln
Trygg-Hansa-huset är ett byggnadskomplex i kvarteret Brädstapeln, fastigheterna Brädstapeln 13, 15, 16 på Fleminggatan 18-20 på Kungsholmen i Stockholm, uppfört 1972–1977 som huvudkontor för den nybildade försäkringskoncernen Trygg-Hansa efter ritningar av Anders Tengbom och Stefan Salamon. Gårdens parkanläggning utfördes efter ritningar av stadsträdgårdsmästare Holger Blom. När Anders Tengbom och Stefan Salamon ritade kv Brädstapeln genomfördes grundliga studier av vilka krav det då nya arbetslivet ställde på kontorslösningar. Resultatet blev en arkitektonisk föregångare, ett brutalistiskt mästerverk som fungerar på hyresmarknaden än idag, med sina stora öppna planlösningar och massiva ljusinsläpp. Fastigheten ligger i ett område som under de senaste åren ökat starkt i attraktivitet på hyresmarknaden, med sin närhet till centralstationen, tunnelbanan, Arlanda Express, Cityterminalen och E4/E20. Under paviljongen byggs nu en ICA Kvantumbutik, ett Systembolag, Apotek och ett SATS-gym. I gatuplan etableras restaurangerna Holy Greens och ITAMAE. Alla öppnar den 2 oktober.KPA Pension

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommun- och regionsektorn med en och en halv miljon enskilda kunder och 1 000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag närmare 200 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar.