19 januari 2020
onsdag, 25 september 2019 16:11

Bråviken Logistik säljer fastigheter för 1,8 Mdr

Skrivet av 

 

Bråviken har sedan april 2017 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Vätet 2, (bilden ovan) om 48.500 kvm i Norrköping, Flahult 21:45 om 45.300 kvm i Jönköping och Automobilen 1 om 44.900 kvm i Nyköping. Fastigheterna är belägna i Sveriges bästa logistiklägen och är fullt uthyrda till Stadium, Aditro och Nyköpings kommun.

 

 

Koncernen för Bråviken Logistik har i ingått ett avtal om att sälja samtliga sina tre fastigheter, belägna i Norrköping, Jönköping och Nyköping, omfattande totalt cirka 138.700 kvm.  Försäljningen av fastigheterna sker i bolagsform och koncernen säljer därmed samtliga aktier i sina fastighetsägande dotterbolag. CBRE har agerat rådgivare åt en köpare som tills vidare inte är publik.


Försäljningspriset innebär ett fastighetsvärde om 1.800 Mkr, vilket baserat på proformasiffror motsvarar ett pris per aktie efter estimerade transaktionskostnader om cirka 131 kr. Detta tillsammans med samtliga, sedan noteringen 2017 beslutade utdelningar (d.v.s. både redan utbetalade och estimerade kommande utdelningar), motsvarar en totalavkastning om cirka 51 procent.

– Efter en period med visat intresse för våra fastigheter är vi nu glada över att kunna presentera denna attraktiva affär för våra aktieägare. Intresset för logistikfastigheter har aldrig varit större och avkastningskraven har nu kommit ned på intressanta nivåer. Vi bedömer därför att det är bra timing att sälja bolagets samtliga fastigheter och realisera värdet för våra aktieägare, säger Johan Åskogh, vd för Bråviken Logistik.

Försäljningen är villkorad av att en bolagsstämma i Bråviken Logistik AB godkänner försäljningen samt ett slutligt godkännande hos köparens investeringskommitté. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort. Förutsatt att båda parterna beslutar om att godkänna försäljningen beräknas den kunna genomföras i slutet på oktober 2019.

Flertalet av Bråviken Logistiks största aktieägare har sedan tidigare ställt sig positiva till försäljningen.

 

Bråviken Logistik har haft Nordanö och Roschier som rådgivare.