18 november 2019
måndag, 14 oktober 2019 09:13

Catena säljer logistikmark i Nykvarn

Skrivet av 

 

Maths Carreman, Catenas regionchef i Stockholm.

 

 

Catena säljer fastigheten Mörby 5:28 i Nykvarns kommun, en tomt som omfattar cirka 95.400 kvm, i fastigheten ingår också en mindre byggnad om 186 kvm. Köpare är Söderenergi, som i sitt hyresavtal, haft möjligheten att förvärva den aktuella marken och nu har Söderenergi nyttjat denna rättighet. Försäljningen kommer att ske som en bolagsförsäljning till ett underliggande värde om cirka 83 Mkr med tillträde under kvartal fyra, 2019.

– Vi har länge haft en god relation med Söderenergi och fullföljer nu det avtal vi haft, kommenterar Maths Carreman, Catenas regionchef i Stockholm.

Köparen Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter.