18 november 2019
tisdag, 15 oktober 2019 12:09

Fortsatt växande byggmaterialhandel

Skrivet av 

 

Byggmaterialhandeln kan växa med 4,5 procent år 2019 jämfört med 2018. Bild: Navet

 

Utvecklingen hittills i år när det gäller omsättningen i den byggrelaterade handeln ger signaler om att försäljningsvolymen kan komma att växa med 4,5 procent 2019 jämfört med 2018. Detta redovisar Navet Analytics löpande månadsindikatorer från bygg- och fastighetsmarknaden.

Den positiva utvecklingen speglar den växande underhållsvolymen och tillväxten inom Gör-det-självsektorn i år enligt Jens Linderoth, som är analysansvarig på Navet Analytics. Dessa typer av projekt gynnar den lokala bygghandeln medan större nybyggnadsprojekt, som just nu minskar i omfattning, inte berör bygghandeln på samma sätt.

 

– De senaste signalerna, som indikerar fortsatt låga räntor och hushållens något positivare förväntningar på bostadspriserna, kan också komma att gynna bygghandeln den närmaste tiden avslutar Jens Linderoth.