2 juni 2020
torsdag, 17 oktober 2019 16:11

SISAB:s projekt lockar internationella företag

Skrivet av 

 

Magnus Colling, avdelningschef för upphandling på SISAB. Foto: Niklas PalmklintSISAB:s projektportfölj lockar internationella företag till Stockholm. Ett trettiotal europeiska företag inom byggsektorn samlades i Stockholm för att närma sig den svenska marknaden. Initiativtagare för marknadsdagen var SISAB och de kommunala bostadsbolagen tillsammans med Invest Stockholm.

Inom de närmaste åren ska SISAB investera 29 miljarder i utbildningsmiljöer för Stockholms barn och unga. Projektportföljen omfattar hundratals projekt med stor bredd. Omfattningen gör att fler entreprenörer behövs i området.

– Det är viktigt att vi som byggherrar och upphandlare arbetar för ökad konkurrens. Samtidigt är det avgörande att konkurrensen sker på rättvisa villkor, säger Magnus Colling, avdelningschef för upphandling på SISAB.

En del i marknadsdagen, den 16 oktober 2019, var en presentation av krav och förväntningar som Stockholms stad ställer på sina entreprenörer. Initiativet Rättvist byggande, som syftar till att motverka fusk och verka för sund konkurrens på lika villkor inom byggsektorn, presenterades också.

– Som entreprenör för Stockholms stad ska man veta att det lönar sig att göra rätt, säger Magnus Colling.

Dagen avslutades med ett mingel där SISAB tillsammans med Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem presenterade sina projekt för de besökande företagen. Detta var andra gången som SISAB bjuder in marknaden till dialog och första gången det sker på engelska. En marknadsdag på svenska kommer att arrangeras i SISAB:s egen regi i april nästa år.