26 januari 2020
torsdag, 31 oktober 2019 12:14

Restate ombud på rekordauktion i Malmö

Skrivet av 

 

Restate Syd är ombud för boende i två fastigheter som ska säljas på en historisk offentlig auktion i Malmö omfattande åtta privatägda fastigheter värderade till totalt cirka 600 Mkr.


I slutet av november hålls en historisk auktion omfattande åtta privatägda fastigheter värderade till totalt cirka 600 Mkr. Restate Syd är ombud för de boende i två av de aktuella fastigheterna som ska säljas på auktionen genom bostadsrättföreningarna Brf Husaren 7 och Brf Rolf 12.

Bostadsrättsföreningen Husaren 7 önskar förvärva fastigheten Malmö Husaren 7 på Östra Tullgatan 5. Ett hyreshus uppfört 1915 i fyra våningar, med lokaler i bottenvåningen. Total yta 1.815 kvm.

Bostadsrättsföreningen Rolf 12 verkar för att förvärva fastigheten Malmö Rolf 12 med adress Östra Förstadsgatan 58 och Ringgatan 2. Ett hyreshus uppfört 1936-38 i 4-6 våningar jämte vind och källare. Huset inrymmer två lokaler på bottenvåningen. Total yta 1.936 kvm.

– De boende vill ta denna möjlighet att ta kontroll över sitt eget boende genom ombildning till bostadsrätter. Ett alternativ som trots omständigheterna förhoppningsvis kan ses som ett gott alternativ även för säljarna, säger Johan Eriksson på Restate Syd i Malmö.

Ansvarig för att ombesörja auktionen är advokaten Lennart Iwar på Setterwalls Advokatbyrå och den sker sker i samarbete med Catella.

Den offentliga auktionen gäller de fastigheter som finns i dödsboet efter konsthandlaren och fastighetsägaren Per-Olov Börjeson. På  grund av oenighet mellan arvtagarna har tingsrätten beslutat att de åtta fastigheter som ingår i dödboet ska säljas på offentlig auktion.


De åtta fastigheterna i Malmö som ska säljas på offentlig auktion i slutet på november är:
1. Prästgårdarna 5 på Rundelsgatan/Djäknegatan, om 10.318 kvm. 2. Husaren 7 på Östra Tullgatan 5A och 5, om 1.815 kvm. 3. Erikslust 10 på  Erikslustvägen 17-21, om 6.709 kvm. 4. Åsbo 6 på Östra Stallmästaregatan, om 1.001 kvm. 5. Rolf 12 på Östra Förstadsgatan 58 och Ringgatan 2, om 1.936 kvm. 6. Almedal 10 på Rosendalsvägen 1 och Lundavägen 40, om 1.804 kvm. 7. Hedvid 1 på Claesgatan 18 och Spårvägsgatan 4, om 2.544 kvm. 8. Rönnskär 3 på Ulvögatan 7 och Hemsögatan 45, om 3.145 kvm