19 januari 2020
fredag, 01 november 2019 11:17

Eurocommercial: Starkt ökade hyresintäkter

Skrivet av 

 

Jeremy Lewis, CEO för Eurocommercial.

 

 

För första kvartalet, juli-september 2019, ökade Eurocommercial hyresintäkterna till 52,12 MEUR (49,36) med ett rörelseresultat om 38,84 MEUR (40,13).

 

Under perioden minskade fastighetstillgångarna till 4.093 MEUR (4.220) efter försäljningen av 50 procent av köpcentrumet Passage du Havre vid boulevard Haussmann i Paris till AXA IM – Real Assets. Priset för 50 procent av aktierna i köpcentrumet uppgick till cirka 203 MEUR, cirka 2.146 Mkr. Försäljningen innebar att de räntebärande skulderna minskade till 1.348 MEUR (1.767).

 

Vid periodens beslut värderades de totala tillgångarna Eurocommercial köpcentrum i Belgien till 631,0 MEUR, i Frankrike till 1.038,7 MEUR, i Italien till 1.617,5 MEUR, i Sverige till 902,2 MEUR och i till Nederländerna till 21,7 MEUR.

 

I rapporten säger Jeremy Lewis, CEO för Eurocommercial:
– Trots en generellt svag BNP-tillväxt i Europa fortsätter butikshyrorna för Eurocommercial butikshyror att öka och vår vakans är nästan obefintlig eller endast 0,7 procent. Våra stormarknader presterar också bra med en genomsnittlig omsättningstillväxt på mer än 2 procent, särskilt i Sverige, vilket återspeglar våra konkurrenskraftiga priser och frånvaro av onlineförsäljning. Vår totala uthyrning växte starkt under helåret fram till 30 september med starka 2,3 procent. Det faktum att så få av våra hyresgäster, endast 5 av totalt 1.800, har avbrutit hyresinbetalningar är tröstande, särskilt om vi jämför med de mardrömsproblem som finns i Storbritannien. SF