26 januari 2020
fredag, 01 november 2019 11:51

Skanska bygger sjukhus i North Carolina för 2 Mdr

Skrivet av 

 

Skanska bygger ett sjukhus om 31.100 kvm som ska rymma toppmoderna utrymmen för kirurgi, med bland annat 24 operationssalar.


Skanska har tecknat ytterligare ett avtal med University of North Carolina Hospital om att bygga en ny vårdbyggnad i Chapel Hill, North Carolina, USA. Kontraktet är värt 207 miljoner dollar, cirka 2,0 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

Det 31.100 kvadratmeter stora och sju våningar höga huset kommer att rymma toppmoderna utrymmen för kirurgi, med bland annat 24 operationssalar. Vårdbyggnaden kommer att ansluta till den befintliga anläggningen på flera våningsplan, samtidigt som två nya gångbroar förbättrar befintlig patiententré och logistik.

Konstruktionen påbörjades i oktober 2018 och färdigställandet är planerat till augusti 2022.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9.000 anställda i sin verksamhet.