26 januari 2020
måndag, 04 november 2019 10:31

Skanska bygger ut flygplats i Orgeon för 401 Mkr

Skrivet av 

 

Skanska bygger ut avgångshall B i Portland International Airport i Portland, Oregon, USA


Skanska har, i ett joint venture med Hoffman Construction Company, tecknat ett tilläggskontrakt med Port of Portland för förbättringar av Portland International Airport i Portland, Oregon, USA. Skanskas andel av kontraktet är värd 42 miljoner dollar, cirka 400 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

Projektet inkluderar rivning av den befintliga avgångshallen A medan avgångshall B kommer att renoveras och byggas ut. Därtill kommer arbete med fasaden att utföras.

Konstruktionen pågår. Färdigställandet är till största del planerat till september 2021.