19 januari 2020
tisdag, 12 november 2019 12:59

Folksamgruppen investerar 1,5 Mdr i infrastruktur

Skrivet av 

 

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen.


Folksamgruppen fortsätter att investera i nordisk infrastruktur. Efter en framgångsrik investering i infrastrukturfonden Infranode I satsar Folksamgruppen nu ytterligare 1,5 miljarder kronor i den nya fonden Infranode II. Målet är att ge god avkastning och att bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Infranode är en svensk infrastrukturfond som gör investeringar i huvudsak Norden med en tidshorisont på minst 25 år. Fokus ligger på att investera i tillgångar inom energi, transport, telekom och samhällsfastigheter. Målet är att ge en god och säker avkastning och samtidigt investera i ny, klimatvänlig infrastruktur och - där det behövs - utveckla befintlig infrastruktur för att bli grönare.

– Vi engagerar oss i infrastrukturinvesteringar för att värna om fortsatt god avkastning till våra kunder samtidigt som vi deltar i den viktiga omställningen till ett mer hållbart samhälle. Investeringen kommer att ge oss tillgångar med säkra och stabila kassaflöden, samtidigt som den bidrar positivt till riskspridningen i Folksamgruppens tillgångsportföljer, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen. Genom investeringen i Infranode II kommer Folksamgruppen få tillgång till en bred och välbalanserad portfölj av nordisk infrastruktur.

Folksamgruppen investerade 2017 en miljard kronor i Infranode I, med nio innehav.  I denna fond finns bland annat koncessionen i Gävle Hamn, Järfälla kommuns solenergianläggningar samt ett antal energibolag inom exempelvis fjärrvärme, som samägs med kommuner.

Efter Folksamgruppens investering har Infranode II ett kapital om drygt 3 miljarder kronor, med en förväntad storlek på drygt 10 miljarder kronor. Folksamgruppen är den första investeraren i Infranode II tillsammans med IMAS Foundation, en stiftelse inom IKEA-sfären.

Investeringen om  1,5  Mdr kr i nordisk infrastruktur inom Folksamgruppen fördelar sig enligt följande: Folksam Liv drygt 630 Mkr, KPA Pension drygt 720 Mkr och Folksam Sak drygt 150 Mkr.