25 januari 2020
onsdag, 13 november 2019 12:33

Genova ankarbyggherre för Västra Knivsta

Skrivet av 

 

Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

 

 

Kommunstyrelsen i Knivsta kommun har beslutat att utse Genova till en av fyra ankarbyggherrar för Västra Knivsta. Avtalet innebär en option att förhandla med kommunen om markanvisning för bostadsbebyggelse inom programområdet för Västra Knivsta. Markanvisningen omfattar cirka 250 lägenheter.

Knivsta kommunen har ingått ett avtal med staten (”Fyrspårssavtalet”), varigenom staten åtar sig att bygga ut järnvägen från dagens två spår till fyra spår utmed sträckan länsgränsen Stockholm/Uppsala genom Knivsta och till Uppsala. Kommunen har i gengäld genom ett avtal med staten avseende bostadsbyggande, åtagit sig att genom planläggning möjliggöra bebyggelse av 15.000 nya bostäder i områdena Alsike och Nydal fram till och med år 2057.