20 februari 2020
onsdag, 13 november 2019 13:02

Titania köper byggrätter i Österåker

Skrivet av 

 

Einar Janson, vd och styrelserordförande för Titania Holding AB.

 

 

Titania tecknade, via dotterbolag, i slutet av oktober 2019 ett avtal med Valsjöberget AB om köp av mark detaljplanerad för bostäder vid Valsjön i Österåkers kommun. Detaljplanen möjliggör byggnation av cirka 3.600 kvm BTA, främst i radhusbebyggelse. Titania har nu tillträtt fastigheterna och säljaren har erhållit försäljningslikvid.


Einar Janso
n, vd för Titania säger:
– Projektet passar oss bra planeringsmässigt. Vi är involverade i ett flertal projekt där detaljplanearbetet eller själva byggstarten av olika skäl drar ut på tiden, men i detta projekt har detaljplanen redan vunnit laga kraft och vi fick möjligheten att göra en snabb affär till bra villkor för båda parter. Vi planerar att söka bygglov och påbörja byggnationen omgående efter att vi har erhållit startbesked, förhoppningsvis sätter vi spaden i backen inom 4 månader. Vi avser sälja bostäderna som bostadsrätter men kommer att starta byggnation oavsett andel då sålda bostäder. Med det pris vi betalar för marken och de produktionskostnader vi har känner vi oss trygga med att det finns köpare när projektet är klart.

Valsjöberget AB är ett helägt dotterbolag till Grundingen Fastighets AB som äger ett markområde vid sjön Valsjön i Österåkers kommun där det totalt planeras för cirka 140 bostäder.

Titania Holding AB är moderbolag i en koncern med cirka 150 anställda och med verksamhet i Stockholmsområdet, främst inom nyproduktion av bostäder i egen regi. Under år 2018 omsatte bolaget cirka 536 Mkr med ett resultat om cirka 26,5 Mkr. Tillgångar var cirka 1,13 Mdr kr.