Skriv ut denna sida
torsdag, 14 november 2019 19:52

Willhem: Starkt ökat driftnetto

Skrivet av 

 

Mikael Granath, vd för Willhem.Under året tre första kvartal steg Willhems driftnetto till 1.037 Mkr (966), en ökning med 7,3 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 4,9 procent.

 

Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter steg  till 1.106 Mkr (1.040), vilket motsvarar en värdeökning på 3,0 procent (3,1). Realiserad värdeförändring uppgick till 1 Mkr (5). Intäkterna ökade till 1.685 Mkr (1.607), motsvarande en ökning på 4,9 procent. Värdeförändringen på finansiella instrument blev -804 Mkr (188), vilket medförde att resultatet efter minskade till 744 Mkr (1.455).

I balansen steg  marknadsvärdet på fastigheterna vid utgången av perioden till 38.146 Mkr (34.696). De långfristiga skulderna minskade till 17.503 Mkr (17.866), medan de kortfristiga skulderna steg till 9.634 Mkr (7.243). Skulderna finansierades till en sänkt genomsnittliga ränta om 1,5 procent (1,6). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 13.471 Mkr (12.291), med en soliditet som steg till 33,2 procent (32,9) och med en räntetäckningsgrad som stärktes 3,3 gånger (2,9)

Willhem har under perioden förvärvat 201 lägenheter i Malmö till ett avtalat fastighetsvärde om 277 Mkr. Utöver det har 162 nyproducerade lägenheter i Helsingborg och Stockholm tillträtts med ett totalt avtalat fastighetsvärde om 419 Mkr. I september tillträddes en fastighet i Täby med 178 lägenheter, som är under produktion, med ett avtalat fastighetsvärde om 473 Mkr. I Malmö har 781 lägenheter avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 900 Mkr.

 

Under perioden har tre gröna obligationer emitterats till ett totalt värde om 1 300 Mkr.

I en kommentar till rapporten säger vd Mikael Granath:
– Vi har haft ännu en stabil period med ett driftnetto som ökat med 7,3 procent jämfört med föregående år. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 4,9 procent. Värdeutvecklingen på fastigheterna var fortsatt stark och uppgick till 1.106 Mkr. Energianvändningen har minskat under perioden och utfallet är vårt bästa hittills. Vår nyproduktion är fortsatt stabil.  Totalt har 101 nya lägenheter i egen regi färdigställts parallellt som vi tillträtt nyproduktionsprojekt med totalt 340 lägenheter som förvärvats av projektutvecklare.

Senaste från Redaktionen