20 februari 2020
fredag, 15 november 2019 11:24

Amastens bästa resultat

Skrivet av 

 

Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten, ser en framtid med ökade värden och resultat i bolaget.Under årets tre första kvartal ökade Amasten hyresintäkterna till  271 Mkr (202)  med ett förvaltningsresultat som steg till 65 (25). Driftöverskottet  stärktes till 138 Mkr (96). Värdeförändringarna ökade under perioden till 415 Mkr (110), vilket medförde att periodens resultat före skatt steg till 469 Mkr (135) och efter skatt till 384 Mkr (113).

I balansen har Amasten mer än fördubblat värdet på sin fastighetsportfölj till 7,45 Mdr kr (3,04). Orsaken till det mer än dubblade fastighetsbeståndet var att bolaget i juli 2019 köpte 28 fastigheter för sammanlagt cirka 3 Mdr kr, framförallt genom förvärvet av ICA-handlarnas bolag Urbana för cirka 2,8 Mdr samt med ett förvärv i Köping för 216 Mkr. Förvärven innebar att Amasten bestånd  består av bostäder till över 90 procent.

Under perioden ökade de långfristiga skulderna till 2.804 Mkr (989) liksom de kortfristiga lånen som steg till 1.725 Mkr (1.110). Lånen finansierades till en sänkt medelränta om 1,8 procent (2,0). Det innebar att det egna kapitalet steg 2.828 Mkr (1.025) med en soliditet som ökade till 37,1 procent (36,0) och en räntetäckningsgrad som steg till 3,25 gånger (1,66).

Amasten ska satsa på nyproduktion av bostäder genom sitt eget koncept Riki som bostäder med prefabrikation från Kina. I rapporten säger vd Jan-Erik Höjvall:
– Efter utgången av perioden har vi startat ett joint venture med SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, där ambitionen är att bygga 750 Riki-lägenheter i Nyköping i ett första samarbete. Samarbetet är ett ytterligare erkännande av Riki-konceptet och vi upplever ett stort intresse från flera aktörer. Amasten står redo att öka takten i nyproduktionen, både för egen förvaltning eller i samarbeten likt ovan då vi är övertygade om att
Riki-produkten behövs för  Sveriges bostadsförsörjning. Det innebär att vi inom några år kommer uppnå vårt delmål om att bygga 1.000 Riki-lägenheter.

Han fortsätter:
– Den 10 oktober meddelade SBB att bolaget är ny storägare i Amasten med en ägarandel på 20 procent
och med en option på ytterligare 10 procent av kapitalet och rösterna. Det är glädjande att ännu en kapitalstark aktör med bred och gedigen fastighetskompetens väljer att investera i Amasten.

– Med stigande driftsöverskott, minskade genomsnittlig ränta och en stor kassa ser jag mycket positivt på Amastens framtida förmåga att fortsätta förbättra förvaltningsresultatet och skapa värde.

I en kommentar kan sägas att Amasten har blivit ett långsiktigt stabilt bolag genom den stora andelen av bostäder om drygt 90 procent av värdet i fastighetsportföljen, vilket känns tryggt vid en framtida konjunkturnedgång SF