25 januari 2020
fredag, 15 november 2019 12:01

Amasten köper bostäder för 426 Mkr i Norrköping

Skrivet av 

 

Greger Landstedt är vd i Subnova Trivselfastigheter som säljer drygt 30.000 kvm bostäder i Norrköping till Amasten.Amasten Fastighets AB avtalade under fredagen om att köpa 7 bostadshyreshus i Norrköping. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 426 Mkr. Säljare är Subnova Trivselfastigheter. Amasten tillträder fastigheterna per den 16 december 2019. Avtalet är villkorat av slutlig granskning av bolagen och fastigheterna.

– Det är fantastiskt roligt att få köpa fastigheter i en så stark ort och att få duktiga lokala fastighetsägare som nya ägare i Amasten. Säljarna kommer att fortsätta förvalta fastigheterna i 3 år framöver vilket ger en trygghet till hyresgäster och personal, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

Förvärvet omfattar 347 lägenheter och 30.703 kvm  med ett sammanlagt hyresvärde om 34,7 Mkr per år. Samtliga fastigheter är fullt uthyrda och direktavkastningen bedöms uppgå till 4,4 procent.

Fastigheternas befintliga lån kommer att övertas eller refinansieras och bedöms motsvara en belåningsgrad om 44 procent.

 

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till totalt 211 Mkr. Utöver bankfinansiering erlägger Amasten 52,8 Mkr kontant, samt 158,3 Mkr i form av nyemitterade stamaktier i Amasten till en överenskommen teckningskurs om 7,90 kronor per stamaktie.

 

Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.