Skriv ut denna sida
fredag, 15 november 2019 13:36

950 bostäder för etapp 2 i Stora Sköndal

Skrivet av 

 

I Stora Sköndal kommer det att finnas 4.500 nya bostäder och 1.500 nya arbetsplatser när stadsdelen står klar år 2035.

 

 

Under torsdagen godkände stadsbyggnadsnämnden i Stockholm stad ett start-PM för den andra etappen, 2A, för Framtidens Stora Sköndal, som innebär ett godkännande för cirka 950 bostäder. Enligt markägaren Stiftelsen Stora Sköndal ska nu en helt ny och socialt hållbar stadsdel fortsätta växa fram där människor med olika förutsättningar kan bo, leva och arbeta.

 

Beslutet om etappen som fattades av stadsbyggnadsnämnden i Stockholm stad under torsdagen innebär att Stiftelsen Stora Sköndal fått klartecken att bygga bland annat cirka 950 bostäder, en skola, förskolor samt en parklek. Vidare ingår i etappen även en gata som möjliggör att de befintliga infartsvägarna till Stora Sköndal byggs ihop till en slinga som kan trafikeras med buss. Etappen innebär även utvecklingen av ett M-hus, vilket ska bli en mötesplats med fokus på barn och unga.

 

Framtidens Stora Sköndal grundar sig på en idé om social hållbarhet med fokus på inkludering och mångfald. Stor vikt kommer därför att läggas vid att bygga promenadstråk, torg, parker och andra gemensamma ytor och mötesplatser som bidrar till en mer inkluderande och trygg miljö.

 

– Vi är väldigt glada över beslutet som innebär att vi får fortsätta arbetet att utveckla en hållbar stadsdel som är till för många och där människors olika behov tillgodoses, säger Åsa Andersson, vd för Stiftelsen Stora Sköndal.

 

I Stora Sköndal kommer det att finnas 4.500 nya bostäder och 1.500 nya arbetsplatser när stadsdelen står klar år 2035. Det kommer det finnas bostäder med blandade upplåtelseformer, lika delar bostadsrätter och hyresrätter, och i varierade storlekar. Därtill kommer det finnas lägenheter för olika behov och intressen. Ambitionen är att det ska finnas lägenheter som tar hänsyn till olika familje- och relationskonstellationer, har extra anpassning för varierande behov och med möjlighet till samutnyttjning av utrymmen för en mer social miljö.

Senaste från Redaktionen