25 januari 2020
fredag, 15 november 2019 13:56

Bostadsförmedlingen: Öppen planlösning populär

Skrivet av 

 

Efter att ha fått se bilder på de tre olika planlösningarna fick paneldeltagarna i Bostadsförmedlingens undersökning rangordna dem och säga vilken de själva skulle välja och då valde 51 procent alternativet delvis öppen planlösning.

 


Delvis öppen planlösning mellan kök och vardagsrum visade sig vara överlägset mest populärt när Bostadsförmedlingen i Stockholm frågade sin kundpanel vilken planlösning de föredrar. Den placerade sig långt före de andra två alternativen, helt öppen planlösning och helt slutet kök.

 


Efter att ha fått se bilder på de tre olika planlösningarna fick paneldeltagarna rangordna dem och säga vilken de själva skulle välja då valde 51 procent alternativet delvis öppen planlösning.

Orsakerna till att vilja ha delvis öppen planlösning var bland annat att man får en känsla av rymd, men att det är bra med en avskiljare som döljer en del av oredan i köket när man sitter i vardagsrummet. Dessutom slipper man visst ljud och stök från köket, men det är ändå möjligt för den som lagar mat att umgås med personer i vardagsrummet. Yngre kvinnor var allra mest positiva till den halvöppna planlösningen.

När det gäller de övriga två alternativen var det 20 procent som föredrog öppen planlösning och 27 procent som valde helt slutet kök.

När man jämför med resultatet från en undersökning som gjordes 2014 var alternativet delvis öppen planlösning populärast även då, på ungefär samma nivå då som nu. Andelen som väljer helt öppen planlösning har dock ökat med fem procentenheter medan de som väljer helt slutet kök har minskat lika mycket.

Bostadsförmedlingens undersökningar

Bostadsförmedlingen i Stockholm har lång erfarenhet och djup kunskap om bostadsmarknaden. Kundpanelen är representativ för personerna i bostadskön. Syftet med panelen är att ta reda på preferenser och åsikter kring boendefrågor.