19 januari 2020
måndag, 18 november 2019 17:02

Trenum köper i Kungälv för 375 Mkr

Skrivet av 

 

Det är fastigheterna Magasinet 1 och 2, på Stationsgatan 3-5, i Ytterby, Kungälv som Trenum förvärvar av KAB Fastigheter AB.

 KAB Fastigheter säljer för ett underliggande värde om 375 Mkr fastigheterna Magasinet 1 och 2 i Ytterby. Kungälv, till Trenum som ägs av Balder och Tredje AP-fonden.


Byggnaderna färdigställdes 2015 och inrymmer totalt cirka 9.500 kvm, primärt fördelat på ett äldreboende där Attendo står som operatör, en vårdcentral som drivs av Praktikertjänst, samt 55 hyresrättslägenheter.

– Det är med blandade känslor vi avyttrar dessa fantastiskt fina fastigheter som vi är stolta över att vi varit med och byggt, säger Johan Andersson, koncernchef för KAB Fastigheter AB. Det känns däremot rätt för oss att i detta läge fokusera på vår kärnmarknad i Göteborg och istället lämnar över stafettpinnen till Trenum som vi tror är en bra och långsiktig ägare till fastigheterna. Tillträdet sker den 2 december 2019.

KAB Fastigheter AB är ett privatägt fastighetsbolag i tredje generationen. Koncernen äger och förvaltar cirka 1.500 lägenheter om cirka 95.000 kvm och cirka 70.000 kvm lokaler i bland annat Göteborg, Skövde och Strömstad. Koncernen äger även skogsbolaget Jakobsrud AB samt Fastighets AB Drömstan i Lidköping.

Trenum som ägs av Balder och Tredje AP-fonden hade år 2018 en omsättning om 261,3 Mkr (226,9) med ett resultat om 328,8 Mkr (593,9). Anläggningstillgångarna hade ett värde om cirka 6,4 Mdr kr (4,3).