22 januari 2020
onsdag, 20 november 2019 16:52

Oscar Properties säljer skolprojekt i Sickla

Skrivet av 

 

Jensen Educations planerade skola i Sickla ska erbjuda plats för cirka 750 elever, från f-klass till årskurs nio. Skolan ska få en egen idrottshall.

 

 

Oscar Properties har sålt projektfastigheten Nacka Sicklaön 118:2 via bolagsförsäljning av aktierna i dotterbolaget Planiavägen Fastighet AB till Fastighets AB Stenvalvet. Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen uppgår till 365 Mkr. Fastigheten, som har hyrts ut till Jensen Education AB för skolverksamhet, innebär att  överenskommet fastighetsvärde förutsätter att fastigheten kan anpassas för skolverksamhet.

 

Den preliminära köpeskillingen uppgår till 140 Mkr och den har baserats på att anpassningskostnaderna för skolverksamheten kommer att uppgå till 150 Mkr. Utöver att erhålla en köpeskilling kommer Oscar Properties erhålla återbetalning av koncernskuld om cirka 34 Mkr.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolverksamhet handläggs nu hos Nacka kommun. Hyresavtalet är villkorat av att bygglov beviljas och att Jensen Education erhåller tillstånd för skolverksamhet på fastigheten.

 

Resultateffekten för Oscar Properties Nacka Sicklaön 118:2 beräknas uppgå till cirka 80 Mkr. Oscar Properties köpte de tre fastigheterna Nacka Sicklaön 118:2, 118:6 och 118:7 av Nacka kommun i augusti 2016 för 80 Mkr.