27 maj 2020
torsdag, 28 november 2019 14:27

600 bostäder till Nytorps gärde

Skrivet av 

 

Visionsbild mot Nytorps gärde mot väster. Illustration: Tovatt Architect And Planners


Stockholms stad föreslår att Nytorps gärde  utvecklas med cirka 600 bostäder, tre förskolor, en idrottshall, lokaler för mindre verksamheter och en livsmedelsbutik. Nytorps gärde ligger mellan Björkhagen, Hammarbyhöjden och Kärrtorp, i en dalgång som förbinder Enskede med Nackareservatet. Gärdet föreslås att utvecklas som mötesplats med fler aktiviteter, bostäder, förskolor, idrottshall, verksamheter och handel.

Merparten av den nya bebyggelsen placeras i gärdets västra del för att bevara de öppna ytorna och långa siktlinjerna på gärdets södra sida. Genom att bebygga den västra delen av gärdet kan även parkrummet få en tystare och lugnare karaktär.

I ett växande Stockholm kommer gärdes funktion som stadsdelspark bli allt viktigare. Därför är det viktigt att parkens funktion som plats för rekreation och socialt liv förstärks. Stadsdelsparken utvecklas så att fler aktiviteter inryms och utformas så att alla ska kunna ta del av parkens utbud, oavsett ålder och kön. Målet är att skapa en trygg och levande park och stärka den sociala och ekologiska hållbarheten i området.

Staden har tagit tillvara de boendes synpunkter genom tidig dialog. Detaljplanen utformas med stöd av den dialog med kringboende, förskolor och ungdomar som genomfördes 2014 och det parkprogram som tagits.
Preliminär tidplan för Nytorps gärde

Den 22 mars 2018 beslutades om start-PM i stadsbyggnadsnämnden för att påbörja planarbetet. Den10 december 2018 markanvisades 6 av 10 planerade kvarter. Samråd planeras tredje kvartalet 2020. Granskning planeras tredje kvartalet 2021. Antagande av detaljplanen planeras första kvartalet 2022. Byggstart kan ske tidigast år 2022.

Sex av de tio kvarteren i Nytorps gärde har markanvisats till:   
1. Seniorgården, cirka 70 seniorbostäder med hyresrätt. 2. Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), cirka 80 hyresrätter. 3. Primula Byggnads, cirka 35 bostadsrätter och en förskola med 6 avdelningar. 4. Sveafastigheter, cirka 30 bostadsrätter. 5. M2 Asset Management, cirka 90 bostadsrätter och en förskola med 6 avdelningar. 6. Skolfastigheter i Stockholm (SISAB), fristående förskola med 8 avdelningar.