27 maj 2020
fredag, 29 november 2019 11:16

Annan aktör än Oscar ska bygga Gasklockan

Skrivet av 

 

Nu har Stockholms stad gett upp förhoppningen att kunna sälja marken för Gasklockan och dess byggrätt för 300 bostäder i ett 90 meter högt bostadstorn till Oscar Properties. Staden avser att genomföra exploateringen i samverkan med annan byggaktör som senare kommer att utses.


Nu vill Stockholm stad att någon annan än Oscar Properties bygger Gasklockan. I ett pressmeddelande skriver staden: ”Stockholms stad har vid flera tillfällen uppmanat Oscar Properties att fullgöra sina förpliktelser, trots det har inte tillträde skett och betalning har inte inkommit. Oscar Properties har varit i dröjsmål med betalning av köpeskillingen om cirka 591,8 Mkr sedan 31 oktober 2019. Stockholms stad häver därför överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Hjorthagen 1:2 mfl med omedelbar verkan. Försäljning av fd. Gasklocka 4 och tomträttsupplåtelse av fd. Gasklocka 3 kommer inte att ske till Oscar Properties.”

 

Stockholms stad meddelar även att Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden ska bli ett landmärke. Enligt detaljplanen ska ett cirka 90 meter högt hus med cirka 300 bostäder byggas där den rivna Gasklocka 4 tidigare stod och kulturella verksamheter är planerade där fackverket från fd. Gasklocka 3 står idag. Det finns en byggrätt och detaljplanen har vunnit laga kraft. Staden avser att genomföra exploateringen i samverkan med annan byggaktör som senare kommer att utses.

Oscar Properties meddelar
att Stockholms stad är införstådd med att det återstår miljöåtgärder på fastigheten som medför att affären inte kan slutföras. Oscar Properties har med alla medel försökt komma till en konstruktiv dialog med staden men konstaterar att bolaget nu istället får ägna tid åt de rättsliga åtgärder som behöver vidtas gentemot staden på grund av den skada som Oscar Properties drabbas av i och med detta.

I en kommentar
kan sägas att Dagens Fastighetsaktie tidigare (se länk) har skrivit att Oscar Properties inte har kapital för att köpa marken för cirka 592 Mkr och utveckla 300 bostäder i ett 90 meter högt bostadstorn. Att Oscar Properties nu ska vidta rättsliga åtgärder för inte affären i hamn för bolaget. SF