19 januari 2020
torsdag, 05 december 2019 10:57

Castellum bygger Gävles största solcellsanläggning

Skrivet av 

 

Castellums nya solcellsanläggningen är placerad på taket och delar av fasaden på fastigheten Olsbacka 45:6 med adressen Lantmäterigatan 2. Anläggningens totala yta är 2.000 kvm. En av de största hyresgästerna i fastigheten är Lantmäteriet.

 

Castellum uppför nu Gävles största solcellsanläggning med en beräknad elproduktion om 172.000 kWh per år.

– Det känns extra kul då det blir Gävles största solcellanläggning samt blir vår första anläggning på orten. Våra beräkningar visar att den kommer producera solel motsvarande fyra procent av fastighetens totala elförbrukning. Det motsvarar 34 villors genomsnittliga årsförbrukning, säger Stefan Öberg, affärsområdeschef på Castellum.

Solcellsanläggningen är placerad på taket och delar av fasaden på fastigheten Olsbacka 45:6 med adressen Lantmäterigatan 2. Anläggningens totala yta är 2.000 kvm. En av de största hyresgästerna i fastigheten är Lantmäteriet.

– Det här ligger helt i linje med att Lantmäteriet ska bidra till ett hållbart samhälle. Därför känns det jättebra att vårt huvudkontor i Gävle anpassas för att lokalerna ska bli mer klimatneutrala, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet.

Solcellssatsningen är en viktig del av Castellums hållbarhetsarbete. För närvarande har Castellum totalt solceller på en yta om 8.500 kvm på sina fastigheter runt om i Sverige. Dessa genererar varje år el som täcker omkring 250 standardvillors totala årsförbrukning.

– Vår ambition är att bygga solcellsanläggningar på ett stort antal av våra redan befintliga fastigheter. Vid nybyggnation av kontor investerar vi numera alltid i solcellsanläggningar.  Dessa satsningar är viktiga för att vi ska kunna nå vårt mål att till 2030 bli 100 procent klimatneutrala. Med den bakgrunden är satsningen i Gävle klockren, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

Fakta om Castellums solcellsanläggning, Olsbacka 45:6 i Gävle
Totalt 714  solpaneler på cirka 2.010 kvm tak. Beräknad årsproduktion om 172.000 kWh, motsvarar cirka  34 standardvillors årsförbrukning). Installerad toppeffekt om cirka 221 kWp (kilowattpeak)