24 januari 2020
torsdag, 05 december 2019 14:36

Hemfosa köper i Finland och Sverige för 650 Mkr

Skrivet av 

 

Hemfosa köper av CapMan 11 fastigheter i Finland. Från vänster: Juhani Erke, partner, chef för CapMan Real Estate Finland och Anna Alsborger, transaktionschef på Hemfosa.


Hemfosa har förvärvat 11 moderna vårdfastigheter i Finland och 2 fastigheter i Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 650 Mkr. Förvärvet av vårdfastigheter innebär att Hemfosas erbjudande inom samhällsfastigheter i Finland nu är komplett, helt i linje med bolagets strategiska satsning på den finska marknaden.

Säljare av de 11 fastigheterna i Finland är CapMan Nordic Real Estate II-fonden. Transaktionen är fondens första utgång. CapMan Nordic Real Estate II-fonden har byggt upp och utvecklat portföljen under 2017-2019. De elva fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på cirka 20.900 kvm och fastigheterna ligger främst i växande kommuner i Finland. De högkvalitativa och moderna fastigheterna hyrs fullt ut med långsiktiga hyresavtal.

– Vi är glada över att ha avslutat den första exit från CapMan Nordic Real Estate II-fonden, som fortfarande är i sin investeringsfas. Utvecklingen av denna betydande portfölj av moderna vårdhem på så kort tid och att lämna den nu till en professionell ägare som har en långvarig samhällstjänst uppfyller målen för vår strategi för värdeökning, kommenterar Juhani Erke, partner, chef för CapMan Real Estate Finland.

Fokus för CapMan Nordic Real Estate II-fonden på 425 miljoner euro är främst att investera i kontors-, bostads- och detaljhandelsfastigheter belägna i etablerade undermarknader i stora nordiska städer och selektivt i fastighetssektorer som stöds av rådande megatrender.

CapMan Real Estate omfattar 38 dedikerade yrkesverksamma inom investeringar, kapitalförvaltning och fastighetsförvaltning. CapMans nuvarande fastighetsvolym under förvaltning är över 2,5 miljarder euro.

Förvärv i Finland

De elva vårdfastigheterna är belägna i finska tillväxtregioner såsom Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg. Hyresgästen driver äldre- och gruppboenden samt vårdverksamhet i lokalerna. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 20.900 kvm, och majoriteten av byggnaderna är uppförda 2018-2019. Fastigheterna är fullt uthyrda och återstående avtalslängd är drygt 11 år. Årliga hyresintäkter uppgår till knappt 3 MEUR, motsvarande cirka 31,6 Mkr. Fastigheterna tillträddes den 5 december 2019.

Förvärv i Sverige

Hemfosa har förvärvat två fastigheter i Borås. Borås Kommun är hyresgäst med kontorsverksamhet och skola. Den ena fastigheten kommer att hyresgästanpassas genom en större renovering där mer uthyrningsbar yta också kommer att skapas. Total uthyrningsbar yta uppgår till drygt 8.000 kvm. Årliga hyresintäkter uppgår till 11 Mkr, uthyrningsgraden uppgår till 92 procent och återstående avtalslängd är 8,8 år. Fastigheterna tillträds under det första kvartalet 2020.

– Vi är glada att kunna förvärva dessa moderna vårdfastigheter som kompletterar vårt övriga finska bestånd väl. Förvärvet innebär ett viktigt steg in i segmentet för äldreboenden i Finland där efterfrågan, liksom i övriga Norden, ökar med en växande andel äldre i befolkningen. Det ger också Hemfosa möjlighet att stärka relationen med statliga och kommunala aktörer inom området. Vi är också mycket nöjda över att förvärva två fastigheter för kontorsverksamhet och skola i Borås och därmed stärka Hemfosas närvaro på orten, kommenterar Anna Alsborger, transaktionschef på Hemfosa.