22 januari 2020
måndag, 09 december 2019 11:14

SBF Bostad köper i Hörby och Huskvarna för 250 Mkr

Skrivet av 

 

 

Johan Grevelius, blev vd för SBF Bostad AB (före detta Svenska Bostadsfonden) i oktober i år. Han ersatte Daniel Gorosch som tvingades avgå. Se länk.

 

 


SBF Bostad AB har för avsikt att, via bolag, förvärva fastighetsbestånd i Hörby och Huskvarna. Fastighetsbestånden innehåller sammanlagt 279 lägenheter och har en total yta uppgående till cirka 20.000 kvm. Förvärvspriset uppgår till cirka 250 Mkr. Beståndet har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet. Fastighetsbestånden förvärvas från Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB

Fastighetsbestånden beräknas tillträdas senast den 2 mars 2020, givet att förbehåll och villkor i avtalen är uppfyllda. Enligt LAIFs (Lagen om Alternativa Investeringsfonder) riktlinjer, värderas fastigheterna av två externa värderingsbolag, JLL och Newsec, och förvärven sker till marknadsmässiga villkor.

SBF Bostad AB kommer efter detta förvärv att, via bolag, äga fastigheter i Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Kävlinge, Laholm, Osby, Skellefteå och Ystad till ett totalt värde om cirka 1,1 Mdr kr. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 85.000 kvm, varav cirka 90 procent är bostadsyta.

– Det är glädjande att vi kan förvärva dessa för SBF Bostad strategiskt belägna fastigheterna. Vi har en god tilltro till utvecklingen i Hörby och Huskvarna. Dessa väl underhållna fastigheter kompletterar vårt redan befintliga bestånd på ett fint sätt. Det är glädjande att vi nu passerat en miljard i fastighetsvärde i SBF Bostad. Bolagets ambition är att fortsätta växa genom ytterligare förvärv under 2020, säger Johan Grevelius, vd för SBF Bostad AB.