22 januari 2020
måndag, 09 december 2019 12:52

Skanska säljer hyresbostäder i Växjö till K2A

Skrivet av 

 

 

Cirka 4 km norr om centrala Växjö, kommer Skanska bygga tre hus med sammanlagt 60 hyreslägenheter med en uthyrningsbar area om cirka 3.700 kvm. I en av byggnaderna kommer det att finnas en förskola för 125 barn med en uthyrningsbar area om cirka 1.100 kvm. Hyresvärdet för fastigheten som K2A köper, uppgår till cirka 8,6 Mkr år 2022.

 

 


K2A, Knaust & Andersson Fastigheter AB, har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Skanska Hyresbostäder Hovs Hagar AB som äger fastigheten Växjö Soluppgången 1 av Skanska. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 160 Mkr. Skanska kommer att finansiera, bygga och färdigställa projektet i dess helhet och K2A tillträder bolaget med den underliggande fastigheten efter färdigställt projekt, vilket är planerat till januari 2022. K2A kommer att erlägga betalningen i samband med tillträdet och avser att finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital.

På fastigheten, som ligger 4 km norr om centrala Växjö, kommer Skanska bygga tre hus med sammanlagt 60 hyreslägenheter med en uthyrningsbar area om cirka 3.700 kvm. I en av byggnaderna kommer det att finnas en förskola för 125 barn med en uthyrningsbar area om cirka 1.100 kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 8,6 Mkr år 2022.

Byggnaderna kommer uppfylla Skanskas egna hållbarhetsstandard – Skanska Grön Hyresbostad – vilket är ett program där bolaget fokuserar på olika parametrar i förstudie, genomförande och drift för att uppnå en god hållbarhet och minimera miljöpåverkan. Bland annat kommer solceller att installeras på taken och det kommer även att förberedas för laddstolpar för bilar.

– Detta är ett förvärv i linje med vår strategi att stärka vår position på orter med stark befolkningstillväxt och där det finns god efterfrågan på hyres- och studentbostäder. Vi har sedan tidigare två andra projekt i Växjö, vilka planeras att färdigställas under 2022 och sammantaget kommer vi inom ett par år kunna erbjuda över 300 hyres- och studentbostäder i staden, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.