19 januari 2020
måndag, 09 december 2019 14:17

Nytt torg på Norrtullsgatan

Skrivet av 

 

 

Det nya torget/gångstråket i Stockholm ligger på Norrtullsgatan mellan Karlbergsvägen och Surbrunnsgatan.

 


Norrtullsgatans första kvarter mellan Karlbergsvägen och Surbrunnsgatan har byggts om till ett torg eller mer som ett gångstråk med mer utrymme för gående och cyklister.

På onsdag invigs det nya torget/gångstråket på Norrtullsgatan av trafikborgarrådet Daniel Helldén. På plats finns även representanter från Stockholms stads trafikkontor. Det nya torget/gångstråket ligger på Norrtullsgatan mellan Karlbergsvägen och Surbrunnsgatan.

Odenplan är en viktig kollektivtrafikknutpunkt i Stockholm. En vanlig vardag passerar 20- 25.000 personer på det nya torget – det är lika många som på Biblioteksgatan.

För att göra platsen mer tilltalande och ta hand om det ökade antalet gående har det första kvarteret norr om Odenplan på Norrtullsgatan byggts om till ett torg. Trafikontoret började arbetet med att bygga om platsen i somras.

1. Hela torgytan har fått en ny beläggning med inslag av återanvänd natursten. 2. Dubbelriktad cykelbana som är separerad från de gående. 3. Ny möblering med sittplatser. 4 Nya träd med växtbäddar av biokol som får träden att trivas och bidrar positivt till platsens hantering av dagvatten. 5. Ny belysning. 6. Breddning av övergångsstället över Karlbergsvägen mot Odenplan.

Torget blir en naturlig mötesplats och entré till det stråk som förbinder Odenplan med den växande Hagastaden.