19 januari 2020
tisdag, 10 december 2019 17:20

Bröderna Persson bygger stadsdel i Kristianstad

Skrivet av 

 

Visualisering av bostadsbebyggelse som är en del av förslaget för strukturplanen för projektet Nya Udden i Kristianstad som en investering om 1,5 Mdr kr. Bild: Utopia Arkitekter

 

Familjeägda fastighetsbolaget Bröderna Persson har tagit fram ett förslag  för utvecklingen av området Udden i centrala Kristianstad. Projektet ”Nya Udden” innehåller 115.000 kvm bostäder i olika upplåtelseformer för ungdomar, barnfamiljer och äldre. Sammanlagt omfattar hela utvecklingsområdet cirka 1.400 bostäder vara hälften ligger inom Bröderna Perssons fastigheter.

Arbetet med vision och målbild för den nya stadsdelen påbörjades tillsammans med Tyréns stadsutveckling för ett och ett halvt år sedan. Under senvåren och sommaren har arbetet tagits vidare tillsammans med Tyréns och Utopia Arkitekter. Resultatet är ett förslag för en struktur som omfattar cirka 115 000 kvm bostäder och lokaler och som i dag presenterats för politiken.

Förslaget för området som i dag till största del upptas av industrifastigheter och parkeringsplatser bygger på idén om att dels knyta ihop Udden med staden genom nya fastigheter och stråk och dels skapa en starkare kontakt med vatten och natur för staden som helhet.

– Udden är ett fantastiskt område med stor potential att bidra till en positiv utveckling av Kristianstad. Tillsammans med kommunen vill vi skapa en ny stadsdel med ett brett utbud av bostäder i olika storlekar och blandade upplåtelseformer i direkt närhet till vatten, grönska och inte minst centrum med alla tänkbara former av service, säger Mårten Persson, ägare av Byggnads AB Bröderna Persson.

Under arbetet med förslaget har stort fokus lagts på att utveckla läget vid vattnet för att göra det mer tillgängligt. Här planeras bland annat caféer och restauranger längs vattnet, som ska skapa en attraktiv och livfull miljö för så väl framtida boende i området som besökare och Kristianstadsbor i allmänhet. Både Yllans konferenscenter och villorna i området blir kvar och de nya fastigheterna placeras och utformas för att skapa en harmonisk och väl fungerande helhet.

– Vår vision är att Nya Udden ska bli en modern stadsdel baserad på klimatsmart byggande som med  blandade upplåtelseformer, bostäder för livets alla skeden, ett centralt läge och rätt utbud av olika typer av verksamheter ger ett fantastiskt tillskott till staden. I arbetet med vårt förslag och i dialogen med kommunen känner vi att förutsättningarna är väldigt goda att kunna uppnå våra mål, säger Mårten Persson.

Mårten Persson uppskattar att man inom ramen för projektet kommer att investera cirka 1.500 Mkr. Man hoppas nu kunna påbörja detaljplanearbetet så snart som möjligt med siktet på att kunna inleda ett etappvis byggande under 2022.