27 maj 2020
tisdag, 10 december 2019 17:49

Koreanska GLL har köpt Bråviken för 1,8 Mdr

Skrivet av 

 

Bråviken har sedan april 2017 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Vätet 2, (bilden ovan) om 48.500 kvm i Norrköping, samt Flahult 21:45 om 45.300 kvm i Jönköping och Automobilen 1 om 44.900 kvm i Nyköping.

 

Bråviken Logistik meddelar att koncernen erhållit en köpeskilling om 1,8 Mdr kr för försäljningen av sina samtliga tre fastigheter, belägna i Norrköping, Jönköping och Nyköping, omfattande totalt cirka 138.700 kvm. Se länk. Försäljningen av koncernens samtliga fastighetsägande bolag har idag slutförts. Köpare är GLL Real Estate Partners, som genomfört förvärvet på uppdrag av sydkoreanska investerare, lokalt representerade av LB Asset Management. Köparens rådgivare har CBRE varit. Se länk.


Försäljningen av koncernens samtliga fastighetsägande bolag slutförtes under tisdagen. Köpare är GLL Real Estate Partners, som genomfört förvärvet på uppdrag av sydkoreanska investerare, lokalt representerade av LB Asset Management.


Bråviken Logistik AB bedömer att större delen av likviden från transaktionen kommer att kunna skiftas ut till aktieägarna genom inlösen av aktier under mars 2020. Resterande del avses skiftas ut till aktieägarna genom en frivillig likvidation, vilket beräknas vara klart under andra halvan av 2020. Bråviken Logistik AB (publ) kommer att avnoteras från Spotlight Stock Market i och med den frivilliga likvidationen.

Som presenterats tidigare uppgår fastighetsvärdet i transaktionen till 1.800 Mkr, vilket motsvarar en premie om 11 procent jämfört med en extern värdering som bolaget genomförde under juni 2019.