30 mars 2020
onsdag, 11 december 2019 11:04

Humlegården i avtal om företagscertifikat

Skrivet av 

 

Humlegården Fastigheter har sitt huvudkontor i T-House vid Engelbrektsplan i Stockholm. Fotograf: Gustav Kaiser

 

 

Humlegården Fastigheter AB har ingått en avsiktsförklaring med merparten av bolagets ägare om ett teckningsåtagande för ett företagscertifikatprogram. De deltagande ägarbolagen innehar tillsammans en ägarandel om cirka 67 procent. Enligt avsiktsförklaringen avser dessa ägare att ingå ett teckningsåtagande med Humlegården för köp av företagscertifikat för upp till 1,6 miljarder kronor. Bolaget har sedan tidigare kreditlöften om 2,2 miljarder kronor. Teckningsåtagandet kommer därmed att innebära en utökning av Humlegårdens lånelöften.

– Avsiktsförklaringen är en tydlig signal från Humlegårdens ägare och betonar ägarnas långsiktighet, säger Tomas Eriksson, styrelseordförande för Humlegården Fastigheter.

– Vår bedömning är att ett teckningsåtagande från ägarna kommer att förbättra Humlegårdens kreditvärdighet, vilket är i linje med vår strävan mot höjd rating, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården.

Humlegården ägs av samtliga 23 länsbolag inom Länsförsäkringar samt Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar Fondliv.