20 februari 2020
onsdag, 11 december 2019 13:49

Stendörren köper i Botkyrka

Skrivet av 

 

Mikael Nicander, vd för Stendörren Fastigheter AB.

 

Stendörren Fastigheter har ingått avtal med Skyttbrink Förvaltning AB om förvärv av fastigheten Botkyrka, Skyttbrink 15 via ett bolagsförvärv. Fastigheten ligger i Skyttbrinks industriområde. Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 44,9 Mkr, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 83 Mkr. Förvärvet ökar Stendörrens löpande intjäning med cirka 4,4 Mkr i förväntat årligt driftnetto.

Fastigheten omfattar totalt 6.452 kvm lokalyta för lätt industri- och lagerverksamhet. Tillträde beräknas ske den 31 januari 2020.

– Vi är glada över att förvärva denna mycket välskötta fastighet med stabila kassaflöden och hög hyrespotential. Stendörren äger fastigheter i Botkyrka sedan tidigare och det är en marknad där vi gärna gör ytterligare förvärv för att skapa positiva synergieffekter i vår fastighetsportfölj, säger Stendörrens vd Mikael Nicander.