27 maj 2020
torsdag, 12 december 2019 11:19

'Mixed use' kan vara fastighetsägarnas framtid

Skrivet av 

 

Annika Edström, Head of What’s Next, Cushman & Wakefield Sverige.

 

Cushman & Wakefield identifierar i rapporten Outlook 2020 kommande trenders inverkan på svensk fastighetsmarknad utifrån strukturförändringar i samhället och människors beteenden: Förändringar i demografin och en föråldrad infrastruktur tynger kommuner och kräver investeringar i såväl samhällsfastigheter som vatten- och avloppslösningar. Mixed use – stor potential för multifunktionella lokalytor med tydlig koppling till både hållbarhet och lönsamhet. Ett förändrat CBD med flera mindre stadskärnor förenklar livspusslet.

Cushman & Wakefields rapport Outlook 2020 identifierar kommande trender och deras inverkan på den europeiska fastighetsmarknaden utifrån strukturförändringar i samhälle och människors beteenden. Rapporten belyser elva fokusområden där varje fördjupande analys kan läsas som en separat rapport. Av dessa ser Cushman & Wakefield att demografi, framtidens mixed use och lämnar vi det traditionella CBD bakom oss är trender som kommer påverka Sveriges fastighetsmarknad under 2020.

Cushman & Wakefield i Sverige lyfter fram demografiska förändringar som en bidragande faktor till att färre personer behöver försörja fler. Detta i kombination med en föråldrad infrastruktur för vatten och avlopp tynger svenska kommuners ekonomi. En av lösningarna kan vara att fastighetsägarna själva skapar ett cirkulärt kretslopp för vatten, avlopp, el, avfall och matproduktion inom fastigheten eller området. Detta, kombinerat med lagringslösningar för elförsörjning, bedömer Cushman & Wakefield vara en väg fastighetsägare kan behöva gå i framtiden för att attrahera morgondagens hyresgäster, vilka har ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor och gröna innovationer.

Nästa trend som kan få genomslag under kommande år är framtidens’ mixed use’, där ytor blir multifunktionella beroende på tillfälle; när på året, dag i veckan eller tid på dygnet. Idag står många lokalytor outnyttjade under längre perioder. Detta är varken hållbart eller ekonomiskt försvarbart och visar på fortsatt stor potential för nytänkande fastighetsutveckling.

I takt med den digitala utvecklingen skapas nya möjligheter. I kombination med människors önskemål om en ökad flexibilitet i arbetet ser Cushman & Wakefield att städer kommer få fler stadskärnor. Dessa hubbar förenklar livspusslet, förkortar vår pendlingstid samt ökar hyresgästernas effektivitet. Cushman & Wakefield bedömer att tillväxttakten för CBD bromsas till förmån för nya kontorsområden som växer fram i Stockholm. De nya områdena kan komma att få en stark hyrestillväxt framöver.  

Vidare berör Outlook 2020 handelns överlevnad, däribland kundernas förväntningar på fungerande omnikanaler, risken för ökade regleringar avseende klimat- och miljöfrågor, att 2020 anses vara året då data över nyttjandet av kontor slår igenom samt ekonomin i att lägga logistik så nära slutkund som möjligt.

Annika Edström, Head of What’s Next, Cushman & Wakefield Sverige, säger:
– Vi tycker att det är väldigt spännande hur vi i Outlook 2020 fokuserar på större samhällsomvälvande trender och hur dessa kommer påverka förutsättningarna för fastighetsbranschen. Branschen behöver fortsätta att ligga i framkant för att kunna tillgodose önskemål från hyresgäster och investerare, inte minst för att säkra en stark utveckling av framtida värden.

Annika Edström avslutar:
– Sverige har kommit långt inom flera områden jämfört med andra länder, men vi har också flera utmaningar att ta hänsyn till. Jag hoppas såklart att Sverige bibehåller ledarpositionen och fortsätter visa hur olika problem kan lösas. Samtidigt kan lärdomar också dras från spännande projekt i andra länder, både hemmavid, inom EMEA och i resten av världen.