19 januari 2020
torsdag, 12 december 2019 18:13

Fler bostäder markanvisas i Stockholms stad

Skrivet av 

 

Hittills har 3.111 bostäder markanvisats i Stockholms stad,  vilket är en ökning jämfört med föregående år.

 

Under exploateringsnämndens möte torsdagen den 12 december, antogs 3.111 bostäder i markanvisningar. Totalt har nämnden markanvisat 8.479 bostäder under 2019, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år.

Utvecklingen för antalet markanvisningar i Stockholms stad har tidigare pekat nedåt sedan toppen på högkonjunkturen 2016.

– Det är ett styrkebesked att vi kan markanvisa ett stort antal projekt, trots att marknaden har mattats av till följd av vikande konjunktur. Fler bostäder, kontor och skolor är viktigt för Stockholms utveckling. Från vår sida är det viktigt att fler får vara med och utveckla vår stad och att vi håller en hög bostadsbyggnadstakt i en föränderlig konjunktur, säger Johan Nilsson (M), ordförande i Exploateringsnämnden.