17 januari 2020
fredag, 10 januari 2020 13:56

Catena slutförhandlar affär med Coop för 3,7 Mdr

Skrivet av 

 

 

Benny Thögersen, vd för Catena Fastigheter.Catena AB och Coop Logistik AB är överens om en fortsatt dialog där intentionen är att Catena ska förvärva en fastighet och uppföra ett cirka 105.000 kvm stort automatiserat lager i Eskilstuna kommun.

För Catena omfattar avsiktsförklaringen förvärv av del av fastigheten Aspestahult 1:1 i Eskilstuna Logistik Park, nybyggnation samt automation i den nya anläggningen. Den totala investeringen för Catena uppskattas till en summa mellan 3,7 och 3,9 Mdr kr. Om den planerade tidplanen följs beräknas anläggningen driftsättas under 2023.

– Vi ser fram emot den fortsatta dialogen med Coop och ser stora möjligheter att kunna bidra till utvecklingen av en av de största aktörerna inom svensk dagligvaruhandel, kommenterar Benny Thögersen, vd för Catena.

Processen går vidare genom förhandlingar om de slutliga villkoren kring samarbetet. Ytterligare information från parterna delges i samband med bindande avtal.