30 mars 2020
torsdag, 16 januari 2020 12:22

Castellum bygger för Nissan i Lund

Skrivet av 

 

 

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

 

 

Castellum påbörjar byggnation av en ny lagerbyggnad på drygt 5.000 kvm i industriområdet Gastelyckan utanför Lunds centrum. Den totala investeringen, inklusive markförvärv, beräknas till 88 Mkr. Den planerade byggnaden uppförs i Lunds största industri- och verksamhetsområde Gastelyckan, och är beläget i den södra delen där verksamheterna främst består av fordonsförsäljning, maskinuthyrning och byggvaruhandel. Byggnaden kommer att bestå av tre lager- och butikslokaler, varav den största kommer att hyras av Mobility Motors som är Sveriges största Nissan-återförsäljare. Företaget har tecknat ett 10-årigt hyresavtal om cirka 2.000 kvm för sin verksamhet bestående av butik, verkstad, lager och kontor med beräknad inflyttning vid årsskiftet 2020/2021. Inflyttning för övriga hyresgäster beräknas till våren 2021.

– Lund är beläget mitt i den expansiva Öresundsregionen och har en lång tradition av forskning och entreprenörskap där man finner både stora internationella och nationella aktörer. Med den bakgrunden ser vi att detta är en mycket bra investering för Castellum, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Sedan tidigare äger Castellum fyra ytterligare fastigheter i industri- och handelsområdena Hasslanda och Gastelyckan, vilket avgränsar varandra.  

Fakta
Castellum uppför byggnation (Sellerin 3) i Gastelyckans industriområde i sydöstra Lund. Investering: 88 Mkr, varav markförvärv är 14 Mkr. Inflyttning: Årsskiftet 2020/2021. Hyresvärde: cirka 6,8 Mkr. Större hyresgäster: Mobility Motors. Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad:  Drygt 5.000 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om cirka 40 procent till dagens datum.