30 mars 2020
torsdag, 16 januari 2020 12:59

Aros Bostad vinner markanvisning på Årstafältet

Skrivet av 

 

 

Aros Bostad ska bygga 90 bostadsrätter på Årstafältet i Stockholm med start under 2026, efter genomförd detaljplaneprocess.

 


Aros Bostadsutveckling AB har tecknat avtal med Stockholms kommun om en markanvisning för 90 bostadsrätter inom den femte stadsutvecklingsetappen på Årstafältet.

Bebyggelsen inom Aros Bostads anvisning är tänkt att uppföras med start under 2026, efter genomförd detaljplaneprocess. Inom Årstafältets utbyggnadsområde planeras för totalt 6.000 bostäder samt han­del, verksamheter och förskolor. Området beräkna vara färdigbyggt år 2032.

Magnus Andersso
n, vd för Aros Bostad säger:
– Det känns bra att kunna starta det nya året med en ny projektmöjlighet i ett spännande område. Årstafältet har nära till både stad och grönområden samt en hög hållbarhetsprofil, vilket stämmer väl med de kvaliteter som vi efterfrågar i ett bostadsprojekt.

Aros Bostad planerar för 90 lägenheter i va­rierade storlekar för olika familjesituationer och livsstilar. Inspiration har hämtats från amerikanska och engelska ”townhouses”. 

Christian Ultenius
, projektchef Aros Bostad, säger:
– Vi vill främja liv och rörelse för att skapa en attraktiv miljö där sociala kon­takter främjas och tryggheten ökar. Genom att planera för bostäder i olika storlekar och med god tillgänglighet så bidrar vi till områdets mångfald.