19 februari 2020
fredag, 17 januari 2020 16:59

SBB ska sälja fastigheter för 11 Mdr kr

Skrivet av 

 

 

Från vänster: Ilija Batljan, vd för SBB och Jens Engwall, vd för Nyfosa, kommer att göra stora affärer. Nyfosa ska köpa, huvudsakligen kontorsfastigheter av SBB, för cirka 8 Mdr kr.

 


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, deltar för närvarande i förhandlingar om försäljningar av ett flertal fastigheter och fastighetsportföljer till ett sammanlagt värde om cirka 11 Mdr kr.

– SBB, med ett fastighetsvärde på över 70 Mdr kr, har attraktiva tillgångar vilket dessa försäljningar tydligt visar. Genom försäljningarna kommer vi att ha förberett SBB för en BBB+ rating, kommenterar Lars Thagesson, vice vd och COO på Samhällsbyggnadsbolaget i SBB.

Avsiktsförklaringar har ingåtts i två fall, varav en försäljning motsvarar en väsentlig del av det totala värdet om cirka 11 Mdr kr. Fastigheterna som säljs har ett stort inslag av kontor. Försäljningarna förväntas ske på en nivå som överstiger senaste värdering med 15 procent. Enligt gällande tidplaner är avsikten att ingå bindande avtal om förvärven under mars 2020.

Likviden från försäljningarna kommer att användas för att återbetala banklån.

SBB offentliggör avsikten att genomföra de aktuella försäljningarna med anledning av att avsiktsförklaringar omfattande totalt drygt 10 Mdr kr har ingåtts per dagens datum.

I ett pressmeddelande säger Nyfosa att bolaget Nyfosa har idag ingått en avsiktsförklaring med SBB i Norden AB (”SBB”) om förvärv av fastighetsportföljer med ett totalt fastighetsvärde om cirka 8 Mdr kr.


Fastigheterna utgörs huvudsakligen av kontor i Sverige. Enligt gällande tidsplan är avsikten att ingå bindande avtal om förvärv under mars 2020. Nyfosa avser att återkomma med ytterligare information om förvärvet och dess finansiering senast när villkoren för förvärvet är slutligt överenskomna.

Nyfosa väljer att offentliggöra avsikten att genomföra förvärvet med anledning av att avsiktsförklaringen offentliggjorts av SBB.