19 februari 2020
onsdag, 22 januari 2020 13:44

Platzer rekryterar tre nya chefer

Skrivet av 

 

 

 

 

Rekryteringarna av Henrik Axelsson (bilden t v) som ny affärsutvecklingschef och Johan Franzén (bilden i mitten) som ny affärsområdeschef industri/logistik innebär att de kommer till Platzer den 1 april. Karoliina Callavik (bilden t h) går in i rollen som tf verksamhetsutvecklingschef. Med lång erfarenhet och bred kompetens kommer de tre att aktivt bidra till Platzers fortsatta tillväxtresa.  Johan Franzén kommer närmast från Catena, Henrik Axelsson från Castellum och Karoliina Callavik från Cobel.

I oktober 2019 presenterade Platzer en ny organisationsstruktur och en ny koncernledning. Den operativa organisationen organiseras i två affärsområden: kontor och industri/logistik. På koncernnivå tillsattes två nya specialistenheter: affärsutveckling och verksamhetsutveckling. Rekrytering till de vakanta rollerna affärsområdeschef logistik/industri, affärsutvecklingschef samt verksamhetsutvecklingschef startades omgående och idag presenteras resultatet:

Henrik Axelsson har en gedigen erfarenhet från både entreprenörs- och fastighetsägarsidan. Han har senast jobbat med projekt- och affärsutveckling inom Castellum.

– Platzer har visat upp en imponerade utveckling de senaste åren. Jag är glad att jag får möjligheten och förtroendet att vara en del av den framtida tillväxtresan, säger Henrik Axelsson.

Johan Franzén kommer senast från en roll som regionchef inom Catena. Johan kommer tillföra kompetens inom såväl sälj/marknad som logistikmarknaden, vilket kompletterar Platzers organisation i en tillväxtfas inom segmentet.

– Det finns en enorm potential inom affärsområdet industri/logistik. Jag ser fram emot att, tillsammans med mina nya kollegor, utveckla nya och befintliga fastigheter i Sveriges logistikhuvudstad Göteborg. Jag hoppas kunna bidra med engagemang, glädje och kunskap för att Platzer ska kunna göra samma tillväxtresa inom logistikfastigheter som de gjort i kontorssegmentet, säger Johan Franzén.

Karoliina Callavik
, som har lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling på Cobel, Caverion och Coor Service Management, tar rollen som tf verksamhetsutvecklingschef. Karoliinas tidsbegränsade uppdrag består i att skapa struktur kring området verksamhetsutveckling och därefter kommer en rekrytering att startas upp.

Koncernledningen på Platzer består efter ovanstående rekryteringar av följande personer och funktioner:
P-G Persson, vd, Fredrik Sjudin, CFO, Karin Pull, hr-chef,   Kristina Arelis, kommunikations- och marknadschef, Mikael Dotevall, affärsområdeschef kontor, Johan Franzén, affärsområdeschef logistik/industri, Henrik Axelsson, affärsutvecklingschef och Karoliina Callavik, tf verksamhetsutvecklingschef

– Jag är glad över våra rekryteringar av nya nyckelpersoner till Platzers koncernledning och ser med tillförsikt fram emot att vi ska få ännu större utväxling med en komplett koncernledningsgrupp, säger P-G Persson, vd för Platzer Fastigheter.