30 mars 2020
fredag, 24 januari 2020 14:50

Sagax köper 37 spanska fastigheter för 1,56 Mdr

Skrivet av 

 

 

David Mindus, vd för AB Sagax.


 

Sagax har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Spanien för motsvarande 1.560 Mkr. Förvärvet är villkorat av att vissa förköpsrättigheter inte utnyttjas och av att due diligence slutförs med tillfredsställande utfall. Dessa villkor beräknas kunna uppfyllas under februari 2020 varvid transaktionen i så fall slutförs under det första kvartalet 2020.

Förvärvet avser 37 fastigheter omfattande 172.000 kvm uthyrningsbar area och 332.000 kvm mark. Fastigheterna är bebyggda med industribyggnader med omgivande parkerings- och rangerytor. Fastigheterna är uthyrda till MAG som använder lokalerna för grossistverksamhet av livsmedel till HORECA-segmentet. MAG, en ledande spansk livsmedelsgrossist, omsatte 11 Mdr kr under 2018. MAG ingår i Bright Food (Group) Co., Ltd.

Cirka 48 procent av fastighetsvärdet är koncentrerat till Katalonien. Cirka 27 procent av portföljen återfinns i Barcelona och Madrid. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,8 år och det årliga hyresvärdet motsvarar 106 Mkr.