20 februari 2020
måndag, 27 januari 2020 17:00

NP3 köper fastigheter för 169 Mkr

Skrivet av 

 

 

Andreas Wahlén, vd för NP3 Fastigheter.

 

 

NP3 har i fyra separata transaktioner förvärvat sex fastigheter, huvudsakligen med ändamål för industri- och logistikverksamhet, för ett fastighetsvärde om 169 Mkr. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 21.900 kvm med en tomtareal om 57.000 kvm. Hyresvärdet uppgår till 17,9 Mkr.

 

Tre av fastigheterna ligger i Skellefteå och en fastighet i vardera Västerås, Haparanda och Mora.

 

Uthyrningsgraden uppgår till 96 procent och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till drygt 3 år. Tillträde har skett under första kvartalet 2020 förutom fastigheten i Västerås där tillträdet beräknas ske senare under innevarande kvartal.