19 februari 2020
onsdag, 29 januari 2020 13:06

S:t Eriks Ögonsjukhus rivs för 325 bostäder

Skrivet av 

 

 

De nya bostäderna ska byggas vid Polhemsgatan/Fleminggatan på Kungsholmen med kvarter två till höger i bilden samt en hörnpark och terrasser mot Grubbensringen. Bild: Tengbom.

 


Flygbild över nya de bostäderna som ska byggas vid Polhemsgatan/Fleminggatan.

 

 

 

 


Karta över S:t Eriksområdet vid Polhemsgatan/Fleminggatan.S:t Eriks Ögonsjukhus vid Polhemsgatan 50 på Kungsholmen kommer att rivas 2020/2021 för att omlokaliseras till Norra Hagastaden. Därför har Region Stockholm, ägt av Stockholm läns landsting, ansökt om en ändring av detaljplan för att utveckla fastigheten Tegelbruket 4 för bostadsändamål med en jplan för blandad bebyggelse med bostäder, lokaler i bottenvåningar, arbetsplatser och service. Planområdet ligger på Kungsholmen och ingår det som är känt som S:t Eriksområdet vid Polhemsgatan/Fleminggatan.

Planförslaget grundar sig på en struktur med kvartersbebyggelse som kompletterar Fleminggatans stadsrum och stärker kopplingarna in till S:t Eriksområdet ner till Barnhusviken.

Förslaget innehåller cirka 325 bostäder, 5.000 kvm kontor, en fullstor idrottshall, förskola och service.

 

Dessutom planeras offentliga platser i form av ett torg längs Fleminggatan, torg och park in mot S:t Eriksområdet samt en ny grön trädplanterad gata. Enligt planen ska husen vara sex våningar höga, förutom huset mot Fleminggatan där det blir sju våningar.

Detaljplanen ska antas under kvartal 3 2021.