19 februari 2020
tisdag, 11 februari 2020 13:40

Skanska bygger en bro i USA för 2,9 Mdr kr

Skrivet av 

 

 

Skanska bygger en tvåfilig bron om 3 km, som förbinder Newburg, i Maryland, och Dahlgren, i Virginia.

 

 

Skanska har, som del av ett joint venture med Corman Kokosing Construction Company och McLean Contracting Company tecknat avtal med Maryland Department of Transportation – Maryland Transportation Authority – om att bygga nya Governor Harry W. Nice Memorial/Senator Thomas “Mac” Middleton Bridge  över Potomac River, USA. Skanska kommer att inkludera sin andel av kontraktet värd 301 miljoner dollar, cirka 2,9 Mdr kr, i orderingången för USA för det första kvartalet 2020.

Den befintliga tvåfiliga bron, som förbinder Newburg, Maryland, och Dahlgren, Virginia, kommer att ersättas med en ny cirka 3 kilometer lång, fyrfilig struktur. Projektet omfattar också justering och byggnation av vägbanor på cirka 800 meter på vardera sida av bron. Även ett elektroniskt system för vägtullar kommer att anslutas.

När den nya bron och vägbanan är klar kommer den befintliga bron att rivas och användas för att skapa konstgjorda rev i vattnet vid Chesapeake Bay.

Byggnationen kommer att påbörjas i mars 2020 och den nya bron förväntas att öppna under 2023. Projektet är beräknat att vara färdigställt i december 2024.

Skanska USA omsatte 67 Mdr kr år 2018 och hade cirka 9.000 anställda i sin verksamhet.