30 mars 2020
fredag, 14 februari 2020 12:19

Michael Kjeller utsedd till vice vd i Folksam

Skrivet av 

 

 

 

 

 


Styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak beslutade vid sina respektive styrelsemöten i veckan att utnämna Michael Kjeller (bilden t h) till ny vice verkställande direktör och ställföreträdande koncernchef i Folksam.

Michael Kjeller
är chef för Kapitalförvaltning och hållbarhet i Folksamgruppen och ledamot av koncernledningen. Han har jobbat i Folksam sedan 1988.

– Michael Kjeller är en klok och mycket kompetent person. Han åtnjuter stort förtroende både i organisationen och i försäkringsbranschen. Vi kompletterar dessutom varandra på ett bra sätt, säger Folksamgruppens vd och koncernchef Ylva Wessén.

– Jag är mycket stolt över att få det här förtroendet. Att tillsammans med alla engagerade medarbetare i Folksam varje dag arbeta för att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld är en något jag känner starkt för, säger Michael Kjeller.

Övriga förändringar

Björn Nordin (bilden t v) har utsetts till chef för koncernstaben och han efterträder därmed Ylva Wessén i hennes tidigare roll.  Björn Nordin lämnar därmed rollen som chefsjurist och chef för koncernjuridik. Han har jobbat i Folksam sedan år 1995.

Britta Burreau har lämnat Folksams koncernledning men fortsätter som tidigare sitt uppdrag som vd i KPA Pension. KPA är en mycket viktig verksamhet för Folksamgruppen, med stark volymtillväxt och en unik position på den kommunala tjänstepensionsmarknaden